Ugrás a tartalomra

Zenepedagógiai és -pszichológiai kutatócsoport

Együttműködési nyilatkozat

 

Munkatársaink

Bandi Szabolcs Ajtony, dr.Bredács Alice Mária, Dr. Gocsál Ákos, dr. Pais Ella Regina, Varga Lajos, Prof. Vas Bence, Kemény Viktor

 

Konferencia

VI. térZENEtér - zene a társas térben konferencia. PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2022. november 4. Absztraktfüzet (pdf)

V. térZENEtér - zene a társas térben konferencia. PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2021. október 15. Absztraktfüzet (pdf)

IV. térZENEtér - zene a társas térben konferencia. PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2021. március 18. Absztraktfüzet (pdf)

III. térZENEtér - zene a társas térben konferencia. PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2019. október 26. Absztraktfüzet (pdf)

Szakmai hét – Mesterkurzus. 2021. tavasz, PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2021. március 16.  - A tudományos előadások összefoglalói (pdf)

I. Művészetpedagógiai Konferencia, 2017.06.22-23. ELTE Természettudományi Kara, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 
A VILÁG ÚJ KÉPE A MŰVÉSZETBEN ÉS A TUDOMÁNYBAN: Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája.
 
A kötetben két rezümé olvasható a PTE MK oktatóitól:
  • Dr. Bredács Alice: A pozitív pszichológia pedagógiai művészetpedagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a pedagógiában című előadásáról. (20-21. oldal)
  • Dr. Raffay Endre és Németh Szilvia: Interkulturális tanulás – a művészeti és kulturális nevelés területén működő UNESCO obszervatóriumok európai hálózatának célja és módszerei című előadásáról. (203. oldal)

 

A kutatócsoport legújabb publikációi:

     
Zenepszichológia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
  Zenepedagógia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
 

dr. Vas Bence: Adrian Le Roy zsoltárkíséretei és a goudimeli zsoltárok átiratai - új

  dr. Vas Bence: Adrian Le Roy zsoltárkíséretei és a goudimeli zsoltárok átiratai (mellékletek) - új
           
     
Gitár hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Sára Erika)
  Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Papp László)
  Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Ácsné Szily Éva)
  Brácsa – mélyhegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Dr. Sárosi György)
           
     
Oboa hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kerényi Sándor)
  Klarinét hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kohán István)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 1. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 2. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
             
           
Fuvola hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Barth István)
           
           
         
Harsona-eufonium hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Bálint Péter István, Rácz Fodor Katalin)
  Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Solymosi Péter)
       
           
           
Ütőhangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Köte Zoltán)
           
           
  Bánky József: Rendhagyó zongora szakmódszertan        
Zongora hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Megyimóreczné Schmidt Ildikó)
  Rendhagyó zongora szakmódszertan
(Bánky József)
       

 

Munkatársaink publikációi
 
Bredács Alice
 
  Bredács Alice (2017): Élettér: A pszichológiai immunitás vizsgálata a zenetanári pályára készülők és a szakértő mentortanárok körében. Az előadás elhangzott a "térZENEtér" Zene a társas térben tudományos konferencián, PTE MK ZMI, Pécs, 2017.11.11.
  Bredács Alice (2017): A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a közoktatásban. Parlando, 6. sz.
Bredács Alice (2017): Rendszerelvűség, mérési és értékelési modellezés és stratégiák a művészeti nevelésben. In: Károly Krisztina és Homonnay Zoltán (szerk): A tanulás és a tanítás értékelése. Kiadta az ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 284-296.
Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda és Bredács Alice (2016): Problem-Based Learning and Teaching in Construction-Oriented Secondary Vocational Education. Practice and Theory in Systems of Education, 11(3.) 174-193. URL:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ptse.2016.11.issue-3/ptse-2016-0018/ptse-2016-0018.pdf
Bredács Alice (2016): Psychological Immunity Research to the Improvement of the Professional Teacher Training’s National Methodological and Training Development.  PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 11(2) pp. 118-141.
Bredács Alice(2016): A probléma alapú tanulás és tanítás iránti igények és lehetőségek a középfokú építőipari szakképzésben. (Társzerző: Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda), Iskolakultúra, 26. évf. 7–8. szám. 100–119.
Bredács Alice (2016): Térszemlélet
Bredács Alice (2016): A rendszerelvűség és a modellezés szerepe a mérésben és az értékelésben
Bredács Alice (2015): A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben. Digitális tananyag. Digitális tananyagok standardjai Tamop 412 B.
Bredács Alice (2015): A pszichológiai immunitás vizsgálatának eredményei a szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztéséhez. Kutatási beszámoló. In. Daruka Magdolna (szerk., 2015): A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0012, „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képtésfejlesztéséhez”) Kiadta a Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
Bredács Alice (2013): Mit jelenthet a Ph.D. hallgatók virtuális hálózatának honlapja egy műszaki és művészeti tanárképzésben tanító bölcsész számára. (Vitaindító előadás teljes szövege. Az előadás helye: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Halasy-Nagy József Aula)
Bredács Alice (2012): A zene, tánc, színművészet, képző- és iparművészet területein képzésben részesülő 14–16 éves tehetséges tanulók csoportjaira jellemző tulajdonságok vizsgálata pszichometriai és pedagógiai eszközökkel és az eredmények felhasználása a tehetségfejlesztésben című PhD értekezés összefoglalója
Bredács Alice és Kárpáti Andrea (2012): A 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. Magyar Pedagógia, 112.évf., 4. szám 197–219.
Bredács Alice (2010): A hazai művészeti tehetségfejlesztés iskolarendszere. Neveléstörténet, 8. évf. 1–2. szám, 5–31.
Bredács Alice (2009): Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra.Iskolakultúra, 19. évfolyam, 5–6 szám, 55–72.
Bredács Alice (2009): A gyermektanulmányi mozgalommal a kísérleti pedagógiával és a művészetpedagógiai reformokkal kapcsolatos nemzetközi kitekintés. Neveléstörténet, 6. évf., 1–2. szám, 53–68
   
Gocsál Ákos
   
Gocsál Ákos – Marusenko, Svetlana – Galambosné Tiszberger Mónika (2019): Listener differences in speaker age estimation. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 19 : 1 pp. 1-23.
Gocsál Ákos (2019): A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél. BESZÉDKUTATÁS 27. pp. 259-271.
Gocsál Ákos (2019) A Praat beszédelemző szoftver alkalmazásának lehetőségei a hangtan oktatásában. In: Karlovitz, János Tibor - VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Program - Tartalmi Összefoglalók. Komárno, Szlovákia : International Research Institute s.r.o., (2019) p. 36 , 1 p.
Gráczi Tekla Etelka – Gósy Mária – Huszár Anna – Damásdi Nóra – Gocsál, Ákos (2019): A beszédjellemzők változása az életkor és nem függvényében. Absztakt. In: MANYE XXVII. (2019) pp. 70-70. , 1 p.
Gráczi Tekla Etelka – Gósy Mária – Krepsz Valéria – Huszár Anna – Damásdi Nóra – Markó Alexandra – Gocsál Ákos (2019): Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE pp. 184-185. , 2 p.
Szeteli Anna - Gocsál, Ákos – Alberti, Gábor (2019): Szemafor hát!: Discourse Marker hát as a Semaphore JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 6 : 1 pp. 33-63. , 31 p.
Szeteli Anna – Gocsál Ákos – Szente Gábor – Alberti Gábor (2019): Vocal Differentiation of Segmentally Identical Expressions in Hungarian. Absztrakt. In: The International Conference on the Structure of Hungarian 14 (2019) p. 1
Szeteli Anna – Gocsál Ákos – Szente Gábor – Alberti Gábor (2019): Érzelemelemzés diskurzusjelölő-használat alapján In: Dodé, Réka; Kleiber, Judit (szerk.) A számítógépes és kísérletes nyelvészet új útjai és korszerű eszközei.  
Gocsál  Ákos  – Bandi Szabolcs (2018) An assessment of pre-service teachers' entering beliefs about the teacher's role. In: Váradi, Judit; Szűcs, Tímea (szerk.) A zenepedagógia múltja, jelene és jövője Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2018) pp. 259-273. , 14 p.
Gocsál Ákos (2018): Speaker age estimation by musicians and non-musicians. In: Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. Budapest, Magyarország : Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS) pp. 185-205. , 21 p.
Gocsál Ákos – Vas Bence (2018): Music Teacher Education and Training of Mentors at the University of Pécs. In: 33rd ISME World Conference : Life's Journey through Music. Absztrakt. Baku, Azerbajdzsán.  pp. 64-64. , 1 p.
Gocsál Ákos (2018): An acoustic analysis of stress in texts read by musicians and non-musicians. In: 33rd ISME World Conference : Life's Journey through Music. Absztrakt. Baku, Azerbajdzsán. pp. 63-63. , 1 p.
Gocsál Ákos (2018): A beszélő személy testmagasságának szubjektív becslése hangja alapján. In: Dombi, Judit; Farkas, Judit; Gúti, Erika (szerk.) Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok. Bicske, Magyarország : SZAK Kiadó, (2018) pp. 1136-1154. , 18 p.
Gocsál Ákos (2018): Fonetikai olvasókönyv (szerk. Bóna Judit). Recenzió. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 18 : 1 pp. 1-3. , 3 p.
Gocsál Ákos (2018): Egyes testalkati paraméterek és a kitöltött szünetek formánsszerkezete közötti összefüggés vizsgálata férfi beszélőknél. BESZÉDKUTATÁS 26 pp. 63-84. , 21 p.
Gocsál Ákos (2018): A beszélő hangja a társas térben. In: Vas, Bence (szerk.) térZENEtér : Zene a társas térben tudományos konferencia. Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, (2018) pp. 113-125. , 12 p.
Gocsál Ákos – Bandi Szabolcs (2017): An assessment of student teachers’ entering beliefs about the teacher’s role. Absztrakt.  PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 2017 : 5
Gocsál Ákos (2017): Az artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében. BESZÉDKUTATÁS 25 pp. 151-167.
Gocsál Ákos (2016): Szintetizált [ɔ], [ɛ] és [aː] hangok által keltett benyomások és életkorbecslések vizsgálata. BESZÉDKUTATÁS 24 pp. 103-120. , 18 p. 
Gocsál Ákos (2016): The Use of Concept Maps in Creating a Short Video with Students. PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 11 (2) pp. 71-82.
Gocsál, Ákos (2015): IKT-használat a szakiskolában. In: A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. Szerk.: Daruka Magdolna. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. 128-149.
Gocsál Ákos (2014): Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben. BESZÉDKUTATÁS 22. pp. 144-154.Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben 
Gocsál Ákos – Tóth Renáta (2013): Development of student competences by creating an instructional video: presentation of a case. PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 8 : 4 pp. 316-330. , 15 p. 
Gocsál Ákos (2012): A beszéd alaphangmagasságának mérése spontán beszédből és izolált sva hangokból, férfi és női beszélőknél. In: Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE BTK-MTA Nyelvtudományi Intézet. pp. 316-331.
Gocsál Ákos (2011): Videofelvétel készítése egy multimédiás bemutatóhoz  projektmódszerrel. Videofelvétellel, óravázlattal dokumentált mintaóra tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez, TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
Gocsál Ákos (2011): Internetes galéria készítése projektmódszerrel. Fényképekkel, óravázlattal dokumentált mintaóra, tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez,TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
   
Pais Ella Regina
   
Pais Ella Regina: A Z-generacio tudomanykommunikacioja
   
Vas Bence
   
Vas Bence: Adrian Le Roy zsoltárkíséretei és a goudimeli zsoltárok átiratai, + mellékletek, Pécs, 2020.