Ugrás a tartalomra

Szakkollégiumok

L!FT SZAKKOLLÉGIUM

 

Mi a L!FT?

Egyetemi hallgatók művészeti alkotóközössége. Célja, hogy különböző területeken alkotó tagjai egymást inspirálva, kötetlenül hívhassanak életre közös munka- és kutatási folyamatokat, kiegészítve egyetemi tanulmányaik során szerzett ismereteiket, gyakorlatukat.

 

Hogyan működünk?

A szakkollégiumi munka rendszeres találkozók során alakul. A találkozások idő- és térbeli kereteit a közösség mindenkori tagjai határozzák meg. A szakkollégium tagsága évente cserélődik.

A várható programokból:
•  szakmai előadások és prezentációk
•  kiállítások szervezése
•  egyéb szabadidős tevékenységek (alkotótábor, túrák .)

 

A jelentkezés módja:

A szakkollégiumi tagságra a PTE minden hallgatója pályázhat. A pályázatok leadási határideje: 2023. február 13., 23:59.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
•  portfólió/publikációs lista
•  munkaterv, melyben a jelentkező röviden kitér tématervére, tervezett szakkollégiumi tevékenységére

A pályázatokat erre a címre várjuk: liftszakkollegium@gmail.com
A beérkezett anyagokat a szakkollégium Felvételi Bizottsága bírálja el a beadott dokumentumok és egy szóbeli meghallgatás alapján. A szóbeli meghallgatásra a pályázatok leadását követő két héten belül kerül sor, melyről a jelentkezőket írásban értesíti a Felvételi Bizottság.

FB: https://www.facebook.com/ptelift

 


 

MŰVÉSZEK A MŰVÉSZETÉRT SZAKKOLLÉGIUM

 

Szakkollégiumunkról

A Művészek a Művészetért Szakkollégium a PTE Művészeti Kara által alapított, az Oktatási Hivatal által bejegyzett tehetséggondozó műhely.
Tagja lehet a PTE bármely hallgatója, aki egyetemi tanulmányi kötelezettségein felül szívesen végez

• előadó- illetve alkotóművészeti tevékenységet
• művészetekhez kapcsolódó elméleti vagy empirikus kutatómunkát (művészetpedagógia, -pszichológia, -szociológia, -történet, esztétika stb.)

 

Konferenciáink

Eddig négy alkalommal tartottunk "Kutatás közben…" címmel műhelykonferenciát, a legutolsót 2023. június 19-én és 20-án.

 

A műhelykonferenciák mellett közreműködünk a ZMI házi tudományos diákköri konferenciájának lebonyolításában, illetve felkészülést segítő konferenciákat tartunk az OTDK-n induló hallgatók számára.

 

Kiadványaink

Tanulmánykötet szakkollégistáink munkáiból:
Hang, élmény, tanítás (Szerk. Gocsál Ákos) PTE MK, Pécs, 2019.

 

Jelentkezés

Felvételit a diákbizottság döntése alapján általában a tanév végén vagy a tanév kezdetét megelőzően tartunk, de folyamatosan várjuk az érdeklődő hallgatókat, szakkollégiumunk programjaiba bármikor be lehet kapcsolódni külső érdeklődőként is.

A jelentkezési lap innen tölthető le.

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057304854474