Ugrás a tartalomra

PTE MK Művészeti és Tudományos Ösztöndíj 2020/21/1

A PTE MK Művészeti és Tudományos Bizottság Pályázati kiírása

2020. november 15. és 2021. június 30. között megvalósuló művészeti és tudományos tevékenységre

 

A pályázat célja:
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar oktatóinak és hallgatóinak művészeti és tudományos tevékenységének elősegítése, támogatása.

 

A pályázók köre:
A pályázatban a Művészeti Kar kinevezett oktatói, kutatói, valamint aktív jogviszonnyal rendelkező, osztatlan tanári-, alap-, vagy mesterképzésben részt
vevő nappali tagozatos hallgatók, doktoranduszok vehetnek részt.


Pályázati kategóriák:


1.) Műalkotások létrehozása

műalkotás, zenemű, tudományos mű létrehozása vagy abban való közreműködés, az alkotások létrehozásának járulékos költségei, (pl. anyag, eszköz, olvasójegy, kölcsönzési díj, engedélyek költsége) alkotói díj

2.) Rendezvények megvalósítása szervezőként:
kiállítás, hangverseny, tudományos vonatkozású esemény, alkotótelep, nyári tábor stb. szervezési költségei

3.) Részvétel rendezvényeken közreműködőként:
kiállításon, hangversenyen, tudományos vonatkozású eseményen, versenyen, mesterkurzuson, alkotótelepen, nyári táboron

4.) Tagdíj támogatás
hazai és nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíjának támogatása

5.) Egyéb
mely a Kar alaptevékenységével, oktatással, kutatással, művészeti teljesítményével összhangban van

 

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: 20.000-80.000 Ft

 

A pályázat benyújtásához csatolandó dokumentumok:

0.) A kitöltött és aláírt Pályázati Űrlap

1.) A pályázati munkaterv részletes leírása 1.500-3.000 karakterben, aminek tartalmaznia kell a pályázat célját, eszközeit, partnereit, helyszíneit, időbeosztását, időtervét, a várható eredményeket, a disszemináció eszközeit, stb.

2.) Részletes költségvetés, mely tartalmazza a dologi és személyi kifizetések részletes felosztását

3.) Szakmai önéletrajz (elért eredmények, díjak, közéleti tevékenységek, stb.)

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat elszámolása:
1.) Szakmai beszámoló: 1.500-3.000 karakterben PDF formátumban
2.) Pénzügyi beszámoló: A pályázatban beadott részletes költségvetésnek megfelelő tételek számláinak a másolata PDF formátumban, kivéve az alkotói díjat

A szakmai és a pénzügyi beszámolót a pályázó a teljesítést követő 30 napon belül köteles benyújtani a kelemen.zsanett@pte.hu email címre.

 

A pályázat finanszírozása:
A pályázat utófinanszírozott, az elnyert pályázati összeg kifizetésére a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően kerül sor. Indokolt, esetben kérhető
előfinanszírozás is, de ezt már a pályázati dokumentációban kell jelezni indoklással.

Diákok esetében a pályázatban előnyt élveznek azok, akiknek magas tanulmányi eredményük van, OTDK vagy más versenyen, megmérettetésen kiemelkedő
eredményt értek el, e-mellett közéleti tevékenységet folytatnak a karon.

A pályázatot elektronikusan, PDF formátumban kell beadni a kelemen.zsanett@pte.hu e-mail címre. A PDF fájlnak nincsenek méretbeli
korlátai.

 

A beadási határidő: 2020. november 15. 24:00 óra

A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek és azok bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS (PDF)

 

A Pályázatokat a Művészeti és Tudományos Bizottság bírálja el.
A pályázatban a Művészeti és Tudományos Bizottság tagjai nem vehetnek részt.

 

Művészeti Kar
Művészeti és Tudományos Bizottság

Pályázat határidő: