Ugrás a tartalomra

A PTE intézkedései a közüzemi költségek csökkentéséért

Az energiaárak jelentős mértékű emelkedése miatt, a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével, a Pécsi Tudományegyetem költségmegtakarítási intézkedéseket vezet be októbertől.


Üzemeltetés

Októbertől 20 °C lesz az oktatási és irodahelyiségekben, valamint a kollégiumi szobákban, viszont 18 °C lesz a közösségi és közlekedési helyiségekben. Zárás után a fűtés visszaszabályozásra kerül.
Tilos bármilyen egyedi hőfejlesztő eszköz (pl. hősugárzó) és a fűtésre is alkalmas inverteres klímaberendezések használata. A tilalom betartását a Kancellária Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság (ÜBI) folyamatosan ellenőrzi majd.
A nem elengedhetetlen világítást (az épületek külső területeinek világítását, egyéb díszkivilágítást a szobroktól az épületeken át a parkolóvilágításokig) le kell kapcsolni.
Az Egyetem alaptevékenységének zavartalan ellátásához szükséges világítást ugyanakkor biztosítani kell - az igényeket az ÜBI méri majd fel.
Az Egyetem alaptevékenységeinek zavartalan folytatásához, valamint az épületek akadálymentesítéséhez nem szükséges felvonókat üzemen kívül kell helyezni.
Az egyetemi hálózatról táplált elektromos autótöltőket kizárólag az egyetemi elektromos autóflotta használhatja. A nem szabványos egyedi töltőpontokat megszüntetik.
Az Egyetem rendszeréről saját használatú egyéb közlekedési eszközök (pl. elektromos roller, kerékpár) töltése tilos.
A munkavállaló köteles a munkavégzés befejezésekor az informatikai eszközök teljes áramtalanítását, valamint a fényforrások lekapcsolását elvégezni.
Minden egyetemi polgár kötelessége, hogy tevékenységét tudatos energiafelhasználás mellett végezze.
A használat függvényében egyes kényelmi berendezések működése is korlátozásra kerül (pl. víz hűtő/fűtő automata berendezések, étel-ital automaták időzített lekapcsolása).
A szervezeti egységek vezetői az ÜBI-vel történt egyeztetés alapján a jelen utasításban rögzítetteken túl további egyéb energiatakarékossági intézkedéseket is elrendelhetnek.
A takarékossági intézkedések számszerűsíthető – fogyasztásban megmutatkozó – visszacsatolásának megállapítása érdekében az ÜBI által működtetett, havi rendszerességű monitoring rendszert vezetnek be, melynek eredményéről a szervezeti egységek vezetői tájékoztatást kapnak.


Oktatásszervezés

Módosul a tanév rendje: a szorgalmi időszak 2022. december 2-án zárul; az őszi szünet elmarad; a vizsgaidőszak 2022. december 5. és 2023. január 13. között tervezhető (indokolt esetben, a rektor előzetes hozzájárulásával lehet hosszabb). 

A PTE MK-n a 4/2022-es dékáni utasítás érvényes, amely szerint a szorgalmi időszak 2022. december 9-éig tart.


A személyes jelenlétet igénylő vizsgák tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy 2022. december 24. és 2023. január 8. napja között a karokon a munkavégzés szünetel. A dékánok indokolt kérelmére a rektor engedélyt adhat a vizsgák szervezésére, valamint az ezzel kapcsolatos munkavégzésre.
A gyakorlatorientált képzések és a további, szóbeli számonkérést igénylő kurzusok, valamint a záróvizsgák tekintetében az Egyetem a személyes jelenlét mellett zajló vizsgákat támogatja. A vizsgák lebonyolítására valamennyi campuson a legkisebb ráfordítással üzemeltethető épületet kell kijelölni.
2022. december 27. és 2023. január 8. között a Pécsi Tudományegyetemen a munkavégzés szünetel, a munkavállalók részére éves szabadságuk terhére kell szabadságot kiadni.
A köznevelési és szakképző intézményekben 2022. december 22. és 2023. január 8. napok között a munkavégzés szünetel.
Az Egyetem önálló szervezeteiben 2022. december 24. és 2023. január 8. napja között a munkavégzés szünetel.
Az utasítás egyedül a PTE Klinikai Központ betegellátó, valamint azon egységeire és alkalmazottaira nem vonatkozik, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen a folyamatos betegellátás biztosításához.
A PTE alaptevékenységeinek ellátása zavartalan és folyamatos marad.


További részletek az év végi munkavégzésről: 1/2022. számú rektori - kancellári – KK elnöki együttes utasítás
További részletek a közüzemi költségek csökkentése érdekében hozott intézkedésekről: 2/2022. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás

Forrás: https://univpecs.com/egyetemi_elet/pte_koltsegcsokkentes