Ugrás a tartalomra

Előadó-művészet - klasszikus ének alapszak

Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
6 félév
Felvételi irányszám
4 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat

A képzés elsősorban az énektechnika kialakítására összpontosít, ugyanakkor fontos része a színpadi jelenlét megformálása is.Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel szólistaként, énekkarokban és kamarazenei együttesekben szerepelhetnek.

 

 Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:800.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Klasszikus magánénekes előadóművész

Ösztöndíjak:

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »Felvételi irányszám: 4 fő

Felvételi követelmények: Érettségi vizsga Fül-orr-gégészeti igazolás

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

1. Alkalmassági vizsga részei

 

Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

 

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

 

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

 

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

 

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

 

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

 

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

 

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

egy barokk dal vagy ária
egy klasszikus dal vagy ária
kettő romantikus dal
egy 20-21. századi magyar dal
egy népdalfeldolgozás


A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni.Kapcsolat:

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu