Ugrás a tartalomra

TANÁR - ZENEISMERET-TANÁR MA (4 félév)

TANÁR – ZENEISMERET-TANÁR MA

A felvételi vizsga részei:
- motivációs beszélgetés és
- szakmai ismeretek (gyakorlati vizsga)

Motivációs elbeszélgetés

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

Gyakorlati vizsga:

Írásbeli:
- reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus két-, és/vagy háromszólamú részlet (akár régi kulcsokban történő) lejegyzése (a reneszánsz részlet lehet négyszólamú is)
- 20. századi egy-, vagy könnyebb kétszólamú részlet lejegyzése
- reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus akkordikus zeneirodalmi idézet lejegyzése harmóniákkal (együtt)
- reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus, vagy 20. századi részlet megadott szempontok alapján történő (nem komplex) elemzése
Szóbeli:
- 20. századi egyszólamú zeneirodalmi idézet lapról olvasása
- a romantika jellegzetes harmóniáit és akkordfordulatait is tartalmazó összhangzatos példa játszása kézre diktálás után
- egy műdal megformált előadása saját zongorakísérettel
- zongora: egy Bach háromszólamú invenció vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból, egy bécsi klasszikus szonáta 1. (szonáta-formájú) tétele, egy romantikus vagy egy XX. századi mű

A felvételi pontok számítása:

Oklevél minősítése: kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
Írásbeli vizsga: szolfézs – 14 pont, zeneelmélet – 14 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási és akkordjátszási feladatok – 12 pont, saját kíséretes műdal – 7 pont, zongora – 7 pont
Többletpontként max. 1 pont számítható be (2. v. 3. nyelvvizsga/kiemelt szakmai eredmény)
Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont)
- A főtárgyvizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.