Ugrás a tartalomra

Tanítsunk Magyarországért! - campus kredites kurzus

Tanítsunk Magyarországért! elnevezéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma indított 2018-ban egy egyetemi mentorprogramot, melyben mára már hét egyetem vesz részt. A program célja egyetemi hallgatók bevonása a vidéki kisiskolák hátrányos helyzetű tanulóinak a mentorálásába. A mentorálás törekvése elsősorban a pályaorientáció és a továbbtanulás segítése. A PTE hallgatóinak célcsoportját Baranya megye 10 hátrányos helyzetű iskolájának 7. és 8. osztályos tanulói alkotják.

A hallgató a kurzus során megismeri a mentorálás fogalmát, a mentor szerepét és feladatát. Jártas lesz a hátrányos helyzetű, elsősorban roma közösségekkel folytatott hatékony kommunikáció megteremtésének a technikájában. Tudását bővíti a serdülőkor pszichológiai sajátosságaival kapcsolatban. Megismeri a hátrányos helyzetű, elsősorban a roma közösségek gazdasági és kulturális jellemzői, életviteli sajátosságait. Tudja a hátrányos helyzetű közegekből érkező gyerekekkel való bánásmód pedagógiáját. Jártas lesz a roma gyerekeknek, mint mentoráltak számára a program tervezés technikájában.

A hallgató kompetenssé válik hátrányos helyzetű tanulók mentorálására, a munkerőpiacon történő megjelenésük elősegítésére. A kurzus elvégzése során nyitottá és elfogadóvá válik a sokszínű tanulói és családi környezettel, felismeri a megváltozott tanári/mentori szerepek jelentőségét, hisz a kortárs-segítés erejében, felismeri az érzelmi intelligencia és a formatív értékelés jelentőségét a tanulás támogatásában. A felmerülő problémahelyzeteket kihívásként, önfejlesztési helyzetként, önfejlesztési lehetőségként értelmezi, és azokhoz pozitív attitűddel közelít, törekszik azok pozitív átkeretezésére.

A projektről további információk a következő felületen találhatók: http://tmo.gov.hu/

A fentiek alapján a PTE valamennyi hallgató számára szabadon látogatható kurzusként felajánlja az alábbi Campus kurzust:

Tanítsunk Magyarországért! Nonformális tanulástámogatás (Tárgykód: _TANA3000, kurzuskód: TANA3001, TANA3002, TANA3003, TANA3004)