Ugrás a tartalomra

Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási program 2023-24

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre.

A szakmai gyakorlat a következő időszakban valósítható meg: 2024.03.01. - 2024.07.19.

 

A pályázat célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezeteinél szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

A szakmai gyakorlat mobilitás időtartama: min. 63 nap – max. 90 nap (3 hónap) A szakmai gyakorlat ledolgozandó heti óraszáma: min. 30 óra/hét

A szakmai gyakorlat megvalósulásának ideje: 2024.03.01. - 2024.07.19.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Ki nyújthat be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a PTE-n; a diploma nem szerezhető meg a mobilitási időszak befejezése előtt,
 • diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra nincs lehetőség,
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Témavezetői ajánlás
 • Fogadólevél

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2024.05.15. napjának 15:00 órája, a mobility online felületén: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

A 4. menüpontra kattintva érhető el az „Online pályázati felület.

Szövegdoboz: A pályázat beadásának határideje: 2024.02.18. napjának 15:00 órája, a mobility online felületén: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak A 4. menüpontra kattintva érhető el az „Online pályázati felület”.

A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad:

 

Seres Beáta

 

seres.beata@pte.hu

PTE MK, E/33 102-es iroda

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázat határidő: