Ugrás a tartalomra

"A velünk élő Petőfi" - pályázati felhívás

A MANK Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet a Petőfi-bicentenárium alkalmából kortárs képzőművészek, grafikusok, szobrászművészek, iparművészek és fotóművészek számára.

A pályázat célja:

Petőfi Sándor életművének, korszakokon átívelő és korszakokat átszövő hősies alakjának bemutatása a mai kortárs művészek megfogalmazásában, a pályázatra beérkezett pályamunkákból kiállítás rendezése és katalógus összeállítása.
Petőfi Sándor alakjában egyaránt tisztelhetjük a bátor hazafit, a hőst, a lázadó ifjút és a zseniális költőt. Személye és szellemisége nem csupán a magyar irodalom nagyjai közül emeli ki, de hazánk kultúrtörténetében is különösen fontos szerepet tölt be. Petőfi Sándor és korának szellemisége túlmutat saját idején. Alakja és irodalmi alkotásai ma is velünk élnek, a mai napig fedezhetünk fel bennük új jelentésrétegeket, értelmezési lehetőségeket.A Petőfi-emlékévhez kapcsolódó alkotóművészeti pályázat célja, hogy lehetőséget adjon a kortárs képző- és iparművészek számára, hogy szubjektív értelmezésükben mutathassák be Petőfi Sándort a mai kor közönségének. Emellett a személyes tapasztalatokon, emlékeken és élményeken alapuló alkotások bemutatják, hogy milyen szerte ágazóan van jelen Petőfi Sándor és kora életünkben. A pályázat és az abból létrejövő kiállítás legfőbb témája azonban mégis Petőfi nyelve és nyelvezete, mely nem csupán az irodalmi hagyatékára értendő.
Anyanyelvünk használatán keresztül költeményiben teremtett kollektív magyarságtudatot – a Nemzeti Dalt ma is szavaljuk, és átérezzük forradalmi lendületét. Nyelvünkön keresztül teremtett minden gyerek számára magyar mesehőst – János vitézt – és ő maga is mindenki nemzeti hősévé vált a Szabadságharcban. Magyar nyelven, szerelmes hősként megfogalmazott költeményei ma is inspirálják a művészeket.
Milyen vizuális nyelvet lehet mindezek alapján ma megteremteni? Erre a kérdésre várunk javaslatokat a kortárs művészektől olyan pályaművek formájában, amelyek egy szabadon választott Petőfi Sándor-idézethez kapcsolódnak.

Pályázni lehet:

Akár erre az alkalomra készített, akár korábban létrehozott
-    képzőművészeti alkotással
-    iparművészeti alkotással
-    fotóművészeti alkotással
-    videóinstallációval

Pályázók köre:

A pályázatra képzőművészek, iparművészek, fotóművészek, valamint intermédia- és videóművészek pályázatait várjuk. Egy művész a pályázatra egy pályaművet nyújthat be.


A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a MANK Nonprofit Kft. honlapján (www.alkotomuveszet.hu), amelynek részei a következők:

1.    A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a beadott pályamunka címe.
2.    A pályamű bemutatása maximum 1 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű adatait (technika, méret, év), valamint a szabadon választott, inspirációként használt Petőfi Sándor-idézetet.
3.    A pályamű digitális reprodukcióját (maximum 10 MB méretben) PDF formátumban.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7., 12:00 / dél


A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a MANK Nonprofit Kft. felkért szakmai zsűri bírálja el és dönt a kiállításra kerülő művekről. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül történik. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.


A pályázat elismerései:

A kiállítás kurátora által szakmailag legjobbnak ítélt művészek munkáiból várhatóan 2022. március 16-án nyílik kiállítás a szentendrei MANK Galériában, valamint a kiállításhoz katalógus is készül. A kiállítás zárása után digitálisan elérhető felületen is közzé tesszük a kiállításon bemutatott alkotásokat, ezzel időtállóan megörökítve az alkotásokat.
A nyertesek számára megjelenési lehetőséget biztosítunk a médiában, illetve a rendezvény utóéletét is követni kívánjuk számos együttműködéssel (újságcikkek, rádió- és TV-interjúk, a közösségi média felületein elhelyezett hirdetések).
A kiállításra kiválasztott művek beszállítására várhatóan 2022. március 3-án és 4-én lesz lehetőség a szentendrei MANK Galériába (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a petofipalyazat@alkotomuveszet.hu email címen.

***

Felhívjuk az érdeklődő művészek figyelmét, hogy a kiállítás megrendezése megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezésének függvényében történik.

 

További információ: https://alkotomuveszet.hu/a-velunk-elo-petofi/

https://www.facebook.com/events/435083488236445/

Pályázat határidő: