Ugrás a tartalomra

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2022-23

Ismét lehet jelentkezni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programba

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek. Várjuk azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg a felsőoktatási tanulmányaikat, de úgy döntenek, hogy mégis élnének a lehetőséggel.

A Program népszerűségét bizonyítja, hogy a 2021/2022. tanévben összesen 588 hallgató nyújtott be sikeres pályázatot. A pályázók közül 204 hallgató gyógypedagógusnak tanul, 199 fő osztatlan tanárképzésben vesz részt, a tanítói alapképzésből pedig 185 hallgató jelentkezett a programba. 2021 októberétől a programban résztvevő intézmények köre kibővült, így már nem csak a tankerületi központok által fenntartott intézményekben dolgozhat majd az ösztöndíjas, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmények köznevelési intézményeiben és egyházi fenntartású köznevelési intézményekben is elhelyezkedhet. A pedagógusi munkavégzés időtartama kötött, legalább addig tart, ameddig a hallgató az ösztöndíjat kapta.

Ha az ösztöndíjasnak nem felel meg a Klebelsberg Központ által felajánlott állások egyike sem, önállóan is kereshet megfelelő munkahelyet, és vállalhat munkát olyan köznevelési intézményben, amely részt vesz a KKÖP-ben. Ha már tanulmányai alatt van olyan szerződésszerű munkahelye az ösztöndíjasnak, ahol az oklevél megszerzése után szakképzettségének megfelelően továbbfoglalkoztatnák, ezt is megteheti. A munkavállalás szüneteltethető is, megfelelő indokkal például ha az ösztöndíjas gyermeket vállal, vagy doktori tanulmányokat folytat.       

A KKÖP a 2013/2014-es tanévben indult, azóta összesen 4679 ösztöndíjas tanulmányait támogatta, akik összesen 6 922 375 000 Ft összegű ösztöndíjban részesültek. 2018 szeptembere óta 1292 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg pályáját köznevelési intézményekben.

 

Új pályázatokat 2022. szeptember 23-tól (péntek) lehet benyújtani a http://osztondij.e-kreta.hu felületen.

A Pályázat elektronikus formában és postai úton/ügyfélkapun keresztül történő benyújtási határideje: 2022. október 16. (vasárnap)

 

Részletes pályázati kiírás (pdf)

Működési szabályzat a 2022/2023. tanévtől (pdf)

Ösztöndíjas szerződés minta (pdf)

További információ: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

 

Pályázat határidő: