Ugrás a tartalomra

ERASMUS+ pályázati felhívás 2022-23 tavasz

A PTE Művészeti Kara pályázatot hirdet HALLGATÓK részére
a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
Lehetővé tenni oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Az Erasmus+ program keretében a pályázat nyertes hallgatói lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni, azaz, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, illetve a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 2 hónap.

Az Erasmus+ Program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 2-6 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a kiutazás félévére itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámról a kari Erasmus Szabályzat a következőképpen rendelkezik: „Egy félévben a partnerintézményben megszerzendő kreditek értéke minimum 6, maximum 30 ECTS.”
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.


Pályázati feltételek:
A PTE MK KI, MAMI, ZMI és DLA hallgatója adhatja be jelentkezését, aki

 • beiratkozott nappali, levelező, esti tagozatos, vagy DLA-s hallgató, államilag finanszírozott, vagy önköltséges hallgató
 • az ERASMUS mobilitás ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézménynél aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (nappali, esti, levelező, doktori) és diplomáját a mobilitás befejezése előtt nem szerzi meg
 • kiutazáskor egy sikeresen lezárt félévvel rendelkezik (DLA-sok esetében ez nem feltétel)
 • rendelkezik a külföldi tanulmányai során alkalmazott idegen nyelv olyan szintű ismeretével, mely lehetővé teszi, hogy tanulmányait sikerre vigye
 • jó tanulmányi eredményekkel és nyelvtudással rendelkezik
 • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.


Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.
Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

Beadási határidő: 2022.10.14.

A pályázatokat online lehet benyújtani: Tanulmányi mobilitás online pályázati felület
Bővebb felvilágosítás a PTE MK nemzetközi koordinátoránál:

Seres Beáta
seres.beata@pte.hu
PTE MK, E/33 102-es iroda

FONTOS!

A pályázatokat a Külügyi Bizottság bírálja el a beadott jelentkezések és személyes interjú alapján, amely intézményenként rangsort állít fel, ami még nem jogosít fel az utazás megvalósulására (függ a pénzügyi támogatástól, illetve a fogadó országtól). A bírálat részletes szempontrendszerét jelen kiírás 2. számú melléklete tartalmazza.

Pályázat határidő: