Ugrás a tartalomra

ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT 2020-21

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanévben
ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezeteinél szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Támogatható tevékenységek:

 • Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-6 hónap). Hat hónap utáni időszakra év közben pályázhat a hallgató, de az ösztöndíj összege függ az esetleges egyéb támogatások elnyerésétől.
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);


Kik nyújthatnak be pályázatot?
A Művészeti Kar Képzőművészeti Intézetének, Média és Alkalmazott Művészeti Intézetének, Zeneművészeti Intézetének és Doktori Iskolájának hallgatói adhatnak be pályázatot.

Azon hallgató pályázhat, aki:

 • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még diplomaszerzést megelőzően kell benyújtaniuk);
 • szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni,
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n; diplomáját nem szerzi meg a mobilitás befejezése előtt;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).


A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. Erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

 

Pályázati feltételek:

 • A fogadó fél meghívólevele, illetve fogadókészségének e-mail formájában történt egyértelmű jelzése (ennek hiányában a pályázat várólistára kerül)
 • EUROPASS típusú önéletrajz, melynek kritériumai elérhetőek az interneten, és motivációs levél, melynek tartalmazni kell az ösztöndíj elnyerése esetén az út illeszkedését az eddig végzett tanulmányokba. Az önéletrajzot és motivációs levelet (kb. 1500 karakter) magyarul és egy választott idegen nyelven (melyet a hallgató használni fog a külföldi tanulmányai során) kell csatolni a pályázathoz
 • kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvtudás igazolása (ha van, hivatalos irat)
 • Igazolás egyéb szakmai vagy közéleti tevékenységről

 

További felvilágosítás kérhető: seres.beata@pte.hu

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel:(pdf)


Fogadó-intézmények kereső adatbázisa:
https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak
Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy OLS (Online Linguistic Support) nyelvi szintfelmérésen részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve, de az alábbi nyelvek egyike: angol, német, olasz, spanyol, francia, holland, (bővebb információ a pályázat pozitív elbírálását követően).
Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. A 2020/2021-es tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre. Egy hónap mobilitás 30 napot jelent.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a külföldi tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat beadása folyamatos a tanév során, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal szükséges pályázni az outgoing.pte.hu online felületen. Bővebb felvilágosítás: Seres Beáta, kari Erasmus koordinátor (Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. E/33, 102-es iroda).
Elérhetőségi adatok: E-mail: seres.beata@pte.hu, Telefon: Tel.:+36-72/501 500/22814 m.
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A nyertes pályázók vállalják, hogy hazatértüket követően beszámolót tartanak a külföldi tartózkodásuk eredményeiről, tapasztalatairól az erre a célra szervezett egyetemi rendezvények keretében.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.
Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Művészeti Kar hallgatói számára 2020. március 10-én 9:30 és 14:00 óra között Erasmus+ tájékoztató napot tartunk. A program 9:30-kor kezdődik: az E22-es épületben, a Zeneművészeti Intézet 1. emeleti előterében Erasmus standdal várjuk az érdeklődőket, majd 13 órától a Dékáni Tárgyalóteremben (E33-as épület) ismertető előadást tartunk.
A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Pályázat határidő: