Ugrás a tartalomra

Osztatlan zenetanár (új szakirányok: jazz és lant)

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
25 fő
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A zeneismeret osztott és osztatlan (ének-zenével párosítva) képzése rendkívüli lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel <;szeretnék kiegészíteni. Mindez illeszkedik a Zeneművészeti Intézetben folyó művészképzés szempontjaihoz.Képzés célja:

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően,

- a zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetició;

- orgonatanár, szakképzettséggel a szakképzettségnek megfelelő hangszer, a kamarazene és a korrepetició;

- gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, oboa-, klarinét-, szaxofon-, fagott-, kürt-,lant-, trombita-, harsona-, tuba, valamint ütőhangszertanár, jazzbőgő-, jazzének, jazzdob és jazz-zongoratanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;

- magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés;

- zeneismeret-tanár szakképzettséggel a szolfézs, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom és az improvizáció;

- ének-zene tanár szakképzettséggel az ének-zene és az énekkar (kórus)

szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:500.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Zenetanár

Szakirányok, specializációk:
 • klasszikus ének
 • fagott
 • fuvola
 • gitár
 • gordon
 • gordonka 
 • harsona
 • hegedű
 • klarinét
 • kürt
 • lant
 • mélyhegedű
 • oboa
 • orgona
 • trombita
 • tuba
 • ütőhangszer 
 • zongora
 • zeneismeret
 • jazzbőgő
 • jazzének
 • jazzdob
 • jazz-zongora


Felvételi irányszám: 25 fő

Felvételi követelmények: Érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    400
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    396
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    360
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    400
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    398
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    396
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    400
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    390
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
 

HANGSZERES ÉS MAGÁNÉNEK SZAKIRÁNYOK

1. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

A követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

 • 1 barokk dal vagy ária
 • 1 klasszikus dal vagy ária
 • 2 romantikus dal
 • 1 20-21. századi magyar dal
 • 1 népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!
Jelentkezési feltétel: fül-, orr, - gégeszakorvosi igazolás

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy prelúdium és fuga (Bach)
 • egy bécsi klasszikus szonáta
 • egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
 • egy romantikus mű
 • egy XX. századi mű

Orgona

 • egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
 • egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
 • egy romantikus orgonamű
 • egy XX. századi orgonamű

Gitár

 • két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
 • két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
 • két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

Lant

5 különböző karakterű lantmű:

 • 1 preludium vagy toccata
 • 1 ricercar vagy preludium
 • 1 intavoláció (vokális mű átirata
 • 2 különböző táncdarab
 • (lassú-gyors táncos tételek különböző országokból választható szerzők művéből)

Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • két etűd (különböző karakterű)
 • két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
 • egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • két etűd a szakiskola anyagából
 • egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
 • egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
 • egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • kettő etűd
 • két tétel Bach szólószvitjeiből
 • versenymű két tétele

Gordon

 • két gyakorlat
 • két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
 • egy Bach-mű tétele
 • egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

Fuvola

 • az összes dúr és moll skála
 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
 • egy előadási darab

Kürt
Etűd:

 • J. F. Gallay III. /7. vagy Maxime-Alphonse III. /7.

Előadási darabok:

 • kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

 • az összes dúr és moll skála
 • két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert lassú és gyors tétele

Trombita

 • az összes dúr és moll skála
 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
 • egy előadási darab

Szaxofon

 • 1 skála
 • 2 etűd
 • 2 különböző karakterű előadási darab (egyet kotta nélkül)

Skálák 7#-7b-ig; alapskála, tercek, kvartok

Etűdök:

 • Wilhelm Franz Ferling (Mule): 48 Etűd (Leduc)
 • Marcel Mule: 18 Exercices ou Études d’apres Berbiguier  (Leduc)
 • Marcel Mule: Études Variées (Leduc)
 • H. Klosé: Quinze Études Chantantes (Leduc)

Előadási darabok:

 • Robert Planel: Prelude et Saltarelle (Leduc)
 • Lajtha László: Intermezzo (Leduc)
 • Jules Demersseman: Fantaisie sur un theme original (Hug)
 • A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Leduc)
 • Jean Francaix: Cinq danses exotiques (Schott)
 • Paul Creston: Sonata (Shawnee)
 • Paule Maurice: Tableaux de Provance (Lemoine)
 • Darius Milhaud: Scaramouche (Salabert)
 • Paul Bonneau: Suite (Leduc)
 • Ronald Binge: Concerto (Molenaar)
 • Paul Harvey: Concertino (Maurer)
 • Alexander Glazunov: Concerto (Leduc)
 • Antonio Vivaldi: Sonata in g minor (Marx) (Dorn Publications)
 • Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate XIII (Elkan-Vogel)
 • Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate No.3. (Chappel&Co)

Szóló darabok szaxofonra:

 • Ryo Noda: Improvisation I –II-III(Leduc)
 • Georg Philipp Telemann (Jean-Yves Fourmeau): 12 Fantázia (Billaudot)
 • Henri Tomasi: Evocations
 • Walter S. Hartley: Petite Suite

Ütőhangszer
Dallamhangszer

 • egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
 • egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab

Üstdob

 • egy négy timpanis etűd, vagy darab

Kisdob

 • B. Lylloff: Arhus etűd
 • egy rudimental szóló kisdob darab

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az elméleti-zenei alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

Minden szakirányra érvényes információ:

Az alkalmassági vizsga vizsgadíjának befizetésének módjáról a vizsgára való behívólevélben kap tájékoztatót a felvételiző.
A vizsgadíj befizetésének igazolását az alkalmassági vizsga regisztrációjakor kell bemutatni.
A gyakorlati vizsgára nem kell újabb vizsgadíjat fizetni.Elhelyezkedési területek:

alapfokú zeneiskolákbanKapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu