Ugrás a tartalomra

Klasszikus hangszerművész mesterszak

Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
4 félév
Felvételi irányszám
12 fő
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A képzés során a hallgatók tovább fejlesztik hangszertechnikai készségeiket, valamint bővítik elméleti (zenetörténet, művelődési ismeretek, analízis, zeneszerzési gyakorlatok) és repertoárismereti tudásokat.Képzés célja:

A képzés célja hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 950.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Okleveles hangszerművész

Képzési jellemzők:

A képzés kiemelten gyakorlatorientált. Az egyéni hangszeres tárgyakon kívül nagy hangsúly helyeződik az együttzenélésre, az zenekari munkára.
Fellépésekkel, koncertlehetőségekkel segítünk felkészülni hallgatóinak  jövendőbeli szakmai életükre, előadóművészi pályájukra.Főbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a hangszeres (szóló) előadó-művészet kapcsolódása a kultúra és a művészeti élet különböző területeihez 3-31 kredit;

- a zeneművészet elméleti, történeti területei 10-34 kredit.

A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

- a szakirány szerinti szólóhangszeres előadó-művészet 18-50 kredit,

- a szakirány szerinti kamarazenei és zenekari hangszerjáték 4-48 kreditSzakirányok, specializációk:
 • hegedű
 • mélyhegedű
 • gordonka
 • zongora
 • fuvola
 • gitár


Felvételi irányszám: 12 fő

Felvételi követelmények: Gyakorlati vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok

M    N    A    klasszikus hangszerművész [fuvola]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [fuvola]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [gitár]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [gitár]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [gordonka]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [gordonka]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [hegedű]    86
M    N    K    klasszikus hangszerművész [hegedű]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [mélyhegedű]    n.i.
M    N    K    klasszikus hangszerművész [mélyhegedű]    n.i.
M    N    A    klasszikus hangszerművész [zongora]    99
M    N    K    klasszikus hangszerművész [zongora]    n.i.

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

- az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya
- a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok

 

FŐTÁRGYVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Hegedű:
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy Paganini-etűd
- 1 hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű:
- egy virtuóz etűd (Vieux, Lukács Pál, Hermann, Göring stb.)
- koncert - egy tétel (Hindemit, Walton, Vaughan-Williams, stb.)
- két tétel Bach szólóhegedűre komponált szonátái vagy partitái közül vagy Bach: Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr csellószvitjéből
- egy előadási darab

Gordonka
- 2 etűd Popper Hohe Schule des Violoncellspiels , Piatti Caprices, Servais Caprices, Dotzauer, Despai köteteiből választva.
- 2 tétel Johann Sebastian Bach szólószvitjeiből BWV 1007-1012
- 2 versenymű tétel (gyors és lassú) szabadon választott műből

Gitár:
- virtuóz etűd
- két vagy három tétel egy Bach-műből
- további két előadási darab az előzőektől eltérő stílusból

Zongora:
- egy prelúdium és fúga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rahmanyinov, Bartók, Stravinsky, Ligeti)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

Fuvola:
- két virtuóz etűd (1 Köhler és 1 Carg Elert)
- egy barokk szonáta (pl. Bach)
- egy romantikus darab (pl. Doppler: Magyar fantázia
- koncert: Mozart D-dúr fuvolaverseny

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont)
- A főtárgyvizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.Elhelyezkedési területek:

Szólista előadóművészként, zenekari művészként.Kapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu