Ugrás a tartalomra

Intermédia-művész

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
5-10
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat

Az intermédia-művész szak olyan kortárs irányzatok területén kínál lehetőséget a művészi kibontakozásra, mint a public art, a street art, a médiaművészetek, az installáció, a közösségi, a performatív- és idő alapú művészetek. A pécsi képzést a tudomány, a technika és a művészet területeinek egységben látása, az alkotás és a kutatás szoros kapcsolata jellemzi. A hallgatók projektalapú együttműködésben dolgoznak együtt  társadalom- és médiakutatókkal,  képzőművészekkel.Képzés célja:

A képzés célja médiaművészek képzése, akik képesek a technikai médiumok gyakorlatával, elméletével, történetével kapcsolatos alapvető ismereteiket a művészi kompetenciák körébe integrálva önálló, aktív és kreatív alkotói jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. A médiaművész szemléletét a kognitív - megismerésre kész - művészi magatartás jellemzi. A tudomány, technika és művészet területeit egységben látva képesek a 21. századi kihívásoknak megfelelő, korszerű, autonóm művészeti produkcióra, az új médiumok művészi használatára. A művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek szintetizáló vagy analitikus használata révén magas szintű művészi alkotásokat hoznak létre, figyelemmel a művészet funkciójának változásaira, korszerű, folytonosan alakuló társadalmi szerepére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:950.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar 7630 Pécs Zsolnay Vilmos u. 16. |BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 7630 Pécs Zsolnay Vilmos u. 16.

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles médiaművész / Intermedia Artist

Képzési jellemzők:

A képzés pillérei

aktivizmusok a városi térben

Közelítések a köztéri művészethez, a nyilvános tér mediális átalakításától a terek közösségi használatának újragondolásáig. Részvételen, együttműködésen alapuló művészeti projektek megvalósítása különböző mediális platformok kreatív használatával. vezetik: Palatinus Dóra, DLA és Szijártó Zsolt, PhD

popkultúra és intermedialitás

Hallgatóink az elméleti felkészítő kurzusok után gyakorlati projektek keretében készítenek a populáris kultúra elemzésén alapuló munkákat. Kiindulópontok: a szubkultúrák üzeneteinek újrafogalmazása, kisajátítása, „eltérítése”, egyes szubkulturális jelenségek (sajtófotó, divatfotó, lemezborító, filmrészletek) átértelmezése, dekonstruálása. vezetik: Havasréti József, PhD és Nemes Csaba, DLA

új-média-művészet

A művészet és az új kommunikációs technológiák metszetében keletkező projektmunkák tervezése és megvalósítása a NetArt, a közösségi média platformok, valamint az online kollaboráció kontextusában. Lokatív médiahasználatok, új média technológiák alkalmazása a művészetben. vezetik: Kovács Balázs, PhD és Mester Tibor, PhD

médiaarcheológia

A médiaarcheológia az időbeliségnek olyan lenyomataival foglalkozik, melyet a fotó, a dia, a videó, a lokális televíziózás eszközei mellett az új médiumok, a közösségi média platformjai hordoznak. A médiaművészeti praxis egyik lehetséges iránya ezen média-tárak kritikai feldolgozása, illetve interpretálása. vezetik: Doboviczki Attila, PhD és Nemes Csaba, DLA

művésztelepi gyakorlat: három nyári alkotótelep a képzés során

A művésztelepi gyakorlat lehetőséget ad a szabadabb és intenzívebb alkotóművészeti tevékenységre. Célja, a kurzusok során szerzett ismeretek elmélyítése, a szakmai szocializáció elősegítése. 

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Záróvizsga

A záróvizsga a hallgató komplex záróvizsgája, melynek keretében bizonyítja, hogy az intermédia-művész osztatlan mesterszakon a képzés folyamatában megszerezte a szükséges.ismereteket és azokat komplexen és kreatív módon képes alkalmazni, kialakultak a szükséges készségei és képességei, és mindezek alapján alkalmas az elvárt kompetenciák gyakorlására.Főbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek:

művészetek: képzőművészet, intermédia, film, videó, multimédia, zene, hang

bölcsészettudományok: filozófia, esztétika, irodalom- és kultúra tudományok, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok, művészettudomány, történelemtudományok

társadalomtudományok: média és kommunikációs tudományok, szociológiai tudományok, jogtudomány

műszaki tudományok, informatikai tudományokFelvételi irányszám: 5-10

Felvételi követelmények: érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok:
A feltételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Felvételi workshop (gyakorlati és szóbeli vizsga):
A felvételi workshop célja, hogy felmérje a jelölt vizuális nyelvi kreativitását , művészi invencióit, tájékozottságát a művészettörténet, illetőleg a kortárs művészet és kultúra területein.

A felvételi workshop (gyakorlati és szóbeli vizsga) részei:

A felvételi workshop két napon keresztül zajlik, a hallgatók és a szak oktatóinak részvételével.

1) Az otthon elkészített portfólió prezentációja és megbeszélése

A portfólió tartalmazzon minimum 10, maximum 20 saját művészeti munkát, melyek között lehetnek egyéni darabok, sorozatok, tervek vagy egyéb művészeti projektek is. A portfólió munkái technikailag szabadon választhatóak: rajz, kollázs, fotó, digitális képalkotás, mozgókép, hanganyag, stb. (A síkbeli műalkotások lehetőleg ne legyenek A2 mérettől nagyobbak, illetve mozgókép vagy hanganyag esetén, kérjük, hogy online vagy pendrive-on legyen elérhető az anyag. Időbeli művek ne legyenek 10 percnél hosszabbak.)

2) Egy, a helyszínen kiadott kreatív feladat elkészítése és bemutatása.

A feladat kiírást a felvételező a helyszínen ismeri meg, és azokra reflektálva önálló alkotásokat készít (műfaj, technika szabadon választható). A feladatok elkészítésére kb. 5 óra áll rendelkezésre.

3) Pályaalkalmassági beszélgetés: általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben (a lentebb található irodalmak és videók alapján). A beszélgetés egyenként kb. 15-20 percet vesz igénybe.

A felvételizők hozzanak magukkal:
- Technikai képek rögzítésére és prezentációjára alkalmas eszközt, eszközöket (fényképezőgép, videókamera, mobiltelefon, polaroid camera, notebook, tablet, pendrive, stb), melyeket szívesen alkalmaz a kreatív feladat készítése és bemutatása során.

- Jegyzetfüzetet, papírokat, egyszerű rajzeszközöket, ollót, ragasztót, sniccert, stb., melyekkel adott esetben „hagyományos“ képeket is tud készíteni.

Olvasmányok a felvételi beszélgetésre:
Bíró Yvette: Nam June Paik – Az elektronikus tündér bűvésze. Balkon, 2001/3

http://www.balkon.hu/archiv/balkon_2001_10/03paik.html

Lázár Eszter: Együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok.

http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/egyuettmkoedesen-alapulo-mveszeti-gyakorlatok/

Groys, Boris: A művészeti aktivizmusról. exindex, 2017.10.17.
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1045

Lóska Lajos: Hordozható múzeum. A Pécsi Műhely kiállítása. Új Művészet, 2017/5.

http://epa.oszk.hu/03000/03024/00015/pdf/EPA03024_uj_muveszet_2017_05_01...

A film nem avul. Beszélgetés Bódy Gáborral (1984). Peternák Miklós, Filmvilág, 1995/10 (9-14.o.) https://bodygabor.hu/read/?id=165

Megnézendő videók a felvételi beszélgetésre:

Nam June Paik (et al.): The Medium is the Medium (1969)

https://www.ubu.com/film/paik_medium.html

Pécsi Műhely: A fa elkülönítése - Fehérre festett fa (1971)

https://www.youtube.com/watch?v=6MEShjQqC_w

Bódy Gábor: Négy bagatell – 4. Végtelen kép és tükröződés; „a fényképezés technológiája“. (1975)
https://www.youtube.com/watch?v=yiTOVOctuOQ

Forgács Péter: A Dunai Exodus (2002)

http://www.danube-exodus.hu/

részletek:

https://vimeo.com/1463290

https://vimeo.com/1463410

Peter Gabriel: Sledgehammer (1986)

https://youtu.be/OJWJE0x7T4Q

Ajánlott folyóiratok, weboldalak

- képzőművészeti folyóiratok (Műértő, Balkon, Artmagazin, Új Művészet, stb.)

- online képzőművészeti folyóiratok (exindex, Artportal, Artmagazin, illetve Artforum, Artnews, Kunstforum, stb)

- hazai tematikus oldalak, kutatóhelyek (c3.hu, artpool.hu, stb.)

A gyakorlati és a szóbeli vizsga összpontszáma: 200 pont
A vizsga részei:
- az otthon elkészített portfólió: 75 pont

- a helyszínen kiadott kreatív feladat: 75 pont

- pályaalkalmassági beszélgetés: 50 pont

A felvételi tervezett időpontja:

2024. június 24 - július 10.

 Kapcsolat:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500/22-825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

http://www.art.pte.hu