Ugrás a tartalomra

Ének-zene-tanár - zeneismeret-tanár osztatlan

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
2-6 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

Az osztatlan kétszakos mesterképzésen az ének-zene és zeneismereti-tanári pályára készülnek fel a hallgatók..Képzés célja:

A PTE-MK Zeneművészeti Intézetének szakkínálatai között kap helyet a zeneismeret - ének-zene tanárképzés. A zeneismeret blokk a zeneiskolai, azaz az alapfokú művészetoktatási intézményekhez kapcsolódó szolfézstanításra készíti fel a hallgatókat, és ehhez adja meg a megfelelő szintű kvalifikációt. Kifejezetten szerencsés, hogy ez a fajta elméleti képzés a hangszeres stúdiumaikat végző hallgatóinkkal egy intézményben és részben - bizonyos tantárgycsoportok által - közösen történik, mert így a szolfézstanári pályát választó fiatal muzsikus már az egyetemi tanulmányai alatt abban a közegben élheti meg mindennapjait, amelyben majd hivatását gyakorolja várhatóan évtizedeken át.
 Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:500.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles ének-zene- és zeneismeret-tanár

Képzési jellemzők:

A képzés során a hallgatót felkészítést kap még az általános- és középiskolai énektanításra, így az itt megszerzett oklevél kiemelten piacképesnek tekinthető. Utóbbit a végzett hallgatóink munkaerőpiaci nyomkövetése is alátámasztja.
Szakunkok a zeneelmélet és szolfézs tárgyak mellett szintén főtárgyi szintű a karvezetés oktatása. Ez a hármas egység biztosítja a végzett hallgatóinknak a megszerzett komlpex zenei rálátásból merített gyakorlati alkalmazás lehetőségét az interpretáció során.

A pécsi és azon belül az egyetemi kórusélet kimagasló színvonalú, így az ötéves képzés során a kötelező tudásanyag elsajátításán túl számtalan interaktív zenei élmény is segíti a formálódó muzsikuspalánták zenei és tanári személyiségének formálódását.Főbb témakörök:

szolfézs, zeneelmélet, formatan és analízis, karvezetés, kargyakorlat, zeneszerzési gyakorlat, transzponálás, hangképzés, kórusÖsztöndíjak:

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »Felvételi irányszám: 2-6 fő

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:
1. Alkalmassági vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmóniák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.

VAGY:
Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Egy szabadon választott hozott zongorakíséretes dal, vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Összhangzattan példa megszólaltatása zongorán kézbe diktálás vagy számozott basszus alapján.

Népzene:
Két szabadon választott -- egy régi- és egy új stílusú -- népdal megszólaltatása, rövid elemzése.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.

2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
VAGY:
Egy romantikus zongoramű.
VAGY:
Egy 20., vagy 21. századi kompozíció.

2. Gyakorlati vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmónikák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.

3. Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

4. Egyszólamú 20. századi diktandó

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Hat zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, illetve a felvételi vizsgán ezen művek bármelyikének formai elemzése, harmóniai értelmezése.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Számozott basszus-játék --> rövid áttekintés után egy 8-10 ütemes harmóniasor megszólaltatása zongorán.

Népzene:
50 népdal.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.
2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
3. Egy romantikus zongoramű.
4. Egy 20. vagy 21. századi kompozíció.
A zongoradarabokat kotta nélkül kell megszólaltatni.

 

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.
Ebből:
Írásbeli vizsga: szolfézs – 50 pont, zeneelmélet – 50 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási, hangzatfelismerési és akkordjátszási feladatok – 64 pont, népdal – 12 pont, műdal – 12 pont, zongora – 12 pontElhelyezkedési területek:

A végzettek közoktatásban énk-zenetanárként, alapfokú zeneművészeti intézetekben szolfézs-zeneelmélet tanárként helyezkedhetnek el.Kapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500/28-207
Email: sipos.judit@pte.hu