Ugrás a tartalomra

Design - és vizuálisművészet-tanár mesterszak

Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
2 félév
Felvételi irányszám
5-20 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat

Ez a képzés neked való, ha érdekel a képzőművészet és szeretnél a design és a tágan értelmezett vizuális kultúra tanára lenni!.Képzés célja:

A képzés célja olyan tanárok képzése, aki képesek a tágan értelmezett vizuális kultúra: iparművészeti, építőművészeti, film-és videóművészeti, képzőművészeti, valamint multimédia képzési ág szakmai tárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, különböző intézményekben való nevelési és oktatási munkára. Szakfelelős: Prof. Nyilas Márta

Jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési területen, nem tanárszakon, művészeti mesterfokozatot szerzett.
A képző-és iparművészeti terület és ezen egyetemi végzettségek mindegyike,(pl.: Tervezőgrafika, Keramikusművész, Divat és textiltervező, Formatervező stb.) illetve az építőművészeti,(pl,: Építőművész, Belsőépítész-és környezettervező) médiaművészeti a film-és videóművészeti (pl,: Mozgóképművész, Filmoperatőr stb.) egyetemi képzések és végzettségek elfogadhatók.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 400 000 Ft (teljes költség)

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 2 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Design- és vizuálisművészet-tanár

Képzési jellemzők:

A Pécsi Tudományegyetem küldetése, hogy a Dél-dunántúli régióban a kiemelt Kutató egyetemi rangjának megfelelően lehető legszélesebb kínálatot és a legmagasabb színvonalát nyújtsa a felsőfokú képzésekben. Ezen belül a tanárképzés régi hagyományának, rangjának visszaállítása is szükségszerű feladata.
A Művészeti Kar korábban hosszú évekig folytatta a rajztanár, illetve később a rajz-vizuális nevelés tanárképzést. A felsőoktatás tanárképzésének átalakulásával ez átmenetileg szünetelt és jelenleg is szünetel. A társadalmi igények, az egyetem, a kar küldetése, hogy a vizuális képzés legmagasabb szintjén történjen a következő generáció pedagógusainak felkészítése. Ez a törekvés találkozott a Művészeti Kar és az egyetem más karain művészeti képzését végző oktatók elképzeléseivel.  

A Művészeti Kar Design és Médiaművészeti Intézete gondozza az iparművészet és a design szakterületeket. A tervezőgrafika osztatlan képzést, a keramikus BA és MA képzéseket és a Média BA képzést. Az alkalmazott művészetek egyre jelentősebb szerepet játszanak karunk profiljában és a jövőben is ennek a fejlesztése az elsődleges. Az egyetem széleskörű lehetőségeiből adódóan a más karok művészeti képzéseit is integráljuk a Design és vizuális   művészet tanár szak képzésébe, úgymint az Építőművész MA és a Belsőépítész- és környezetkultúra MA szakokat. Azonban természetesen más, az országban művészeti képzésben végzett hallgatót is várunk.
A jelenlegi felsőoktatásban a vizuális területek és ezen belül az alkalmazott művészetek tanárképzése az országban egy helyen adott. Azonban jól érzékelhető, hogy egyre nagyobb a társadalmi igény a fiatalok körében ilyen irányban és elvárható, hogy a PTE-n is a legmagasabb szinten történjen a pedagógus szakemberek képzése. Olyan szakmai alapokon lehet építkezni a hallgatóknál, az egyetemi végzettségüket tekintve, mellyel széles látókörű, versenyképes, a következő generációt megfelelő irányba orientálható tanárokat képezhetünk. A Művészeti Kar minőségi oktatói gárdája megfelelő oktatási tapasztalattal rendelkezik és az egyetem más egységeivel karöltve magas színvonalon tudja a szak követelményeit teljesíteni.Felvételi irányszám: 5-20 fő

Felvételi követelmények: felsőfokú oklevél

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:
 
Jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési területen, nem tanárszakon, művészeti mesterfokozatot szerzett.

Az iparművészeti területen szerzett egyetemi végzettségek mindegyike, (pl.: tervezőgrafika, keramikusművész, divat- és textiltervező művész, formatervező művész, tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb, stb.) illetve az építőművészeti (pl. építőművész, belsőépítész- és környezettervező művész stb.), médiaművészeti és  a film- és videóművészeti (pl.: mozgóképművész, filmoperatőr stb.) egyetemi képzések és végzettségek elfogadhatók.

 

A felvételi részei:

  • pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel  írt  1 db A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben)  - ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának megállapítása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérnek, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

  • szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása

(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót.)

Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.

Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal  és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A felvételi pontok számítása:

Felvételi vizsga: max. 99 pont

Felvételi pontok számítása

 

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Intézményi szabályok
 

A gyakorlati vizsgán 99 pont szerezhető, 1 előnyben részesítési többletpont adható a jogosultsági feltételek megléte esetén.

 
PONTSZÁMÍTÁS:

Felvételi pontok:
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 99 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 - fogyatékosság: 1 pont
 - gyermekgondozás: 1 pont
 - hátrányos helyzet: 1 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Felvételi vizsgatárgyak: 

Szakmai és motivációs beszélgetés időpont: 2024.06.24-07.10. díj: 3000 Ft

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.Kapcsolat:

Művészeti Kar

Design és Médiaművészeti Intézet

Albertné Hajdú Éva (Intézeti menedzser)

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

telefonszám: 72/501-500/22878;

E-mail: hajdu.eva@pte.hu