Ugrás a tartalomra

Képzőművészeti Intézet - Alkalmassági és gyakorlati vizsga követelmények

 

SZOBRÁSZMŰVÉSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS

Alkalmassági vizsga

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
 
A felvételizők hozzanak magukkal
 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a mintázáshoz: mintázóeszközt
 • a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat
 
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
 • akt tárgyi környezettel, rajz
 • fejtanulmány mintázás
 • kreatív feladat, 3D kompozíció
 
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
 • művészettörténet (írásbeli teszt)
 • otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 • pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

Ajánlott irodalom:
 • Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
 • képzőművészeti folyóiratok
 
Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont
 • akt tárgyi környezettel, rajz - 0-25 pont
 • fejtanulmány mintázás - 0-25 pont
 • kreatív feladat, 3D kompozíció - 0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

 • művészettörténet (írásbeli teszt) - 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása - 0-55 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés - 0-55 pont

 
FESTŐMŰVÉSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
 
Alkalmassági vizsga
A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).
 
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
 
A felvételizők hozzanak magukkal
 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak)
 • a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat
 
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
 • akt tárgyi környezettel, rajz
 • fejtanulmány festés
 • kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs)
 
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
 • művészettörténet (írásbeli teszt)
 • otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 • pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben
 
Ajánlott irodalom:
 • Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
 • képzőművészeti folyóiratok


Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont

 • akt tárgyi környezettel, rajz - 0-25 pont
 • fejtanulmány festés - 0-25 pont
 • kreatív feladat - 0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

 • művészettörténet (írásbeli teszt) - 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása - 0-55 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés - 0-55 pont

 
KÉPZŐMŰVÉSZ TANÁR (2 féléves képzés)
 
A képzőművész-tanár szakra jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési terület valamennyi osztatlan szakán folytatott tanulmányok ötödik félévét lezárta, vagy nem tanárszakon szerzett művészeti osztatlan mesterfokozatot.

A felvételi vizsga részei:
Pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt 1 A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

Szakmai vizsga

Szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása
(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót.)
Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.
Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A felvételi pontok számítása:
A gyakorlati vizsgán 99 pont szerezhető, 1 előnyben részesítési többletpont adható a jogosultsági feltételek megléte esetén.
 

INTERMÉDIA-MŰVÉSZ OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS

Felvételi workshop (gyakorlati és szóbeli vizsga):
A felvételi workshop célja, hogy felmérje a jelölt vizuális nyelvi kreativitását , művészi invencióit, tájékozottságát a művészettörténet, illetőleg a kortárs művészet és kultúra területein.

A felvételi workshop (gyakorlati és szóbeli vizsga) részei:
A felvételi workshop két napon keresztül zajlik, a hallgatók és a szak oktatóinak részvételével.

1) Az otthon elkészített portfólió prezentációja és megbeszélése
A portfólió tartalmazzon minimum 10, maximum 20 saját művészeti munkát, melyek között lehetnek egyéni darabok, sorozatok, tervek vagy egyéb művészeti projektek is. A portfólió munkái technikailag szabadon választhatóak: rajz, kollázs, fotó, digitális képalkotás, mozgókép, hanganyag, stb. (A síkbeli műalkotások lehetőleg ne legyenek A2 mérettől nagyobbak, illetve mozgókép vagy hanganyag esetén, kérjük, hogy online vagy pendrive-on legyen elérhető az anyag. Időbeli művek ne legyenek 10 percnél hosszabbak.)

2) Egy, a helyszínen kiadott kreatív feladat elkészítése és bemutatása.
A feladat kiírást a felvételező a helyszínen ismeri meg, és azokra reflektálva önálló alkotásokat készít (műfaj, technika szabadon választható). A feladatok elkészítésére kb. 5 óra áll rendelkezésre.

3) Pályaalkalmassági beszélgetés: általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben (a lentebb található irodalmak és videók alapján). A beszélgetés egyenként kb. 15-20 percet vesz igénybe.

A felvételizők hozzanak magukkal:
 • Technikai képek rögzítésére és prezentációjára alkalmas eszközt, eszközöket (fényképezőgép, videókamera, mobiltelefon, polaroid camera, notebook, tablet, pendrive, stb), melyeket szívesen alkalmaz a kreatív feladat készítése és bemutatása során.
 • Jegyzetfüzetet, papírokat, egyszerű rajzeszközöket, ollót, ragasztót, sniccert, stb., melyekkel adott esetben „hagyományos“ képeket is tud készíteni.

 
Olvasmányok a felvételi beszélgetésre:
Bíró Yvette: Nam June Paik – Az elektronikus tündér bűvésze. Balkon, 2001/3, http://www.balkon.hu/archiv/balkon_2001_10/03paik.html
Lázár Eszter: Együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok. http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/egyuettmkoedese...
Groys, Boris: A művészeti aktivizmusról. exindex, 2017.10.17. http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1045
Lóska Lajos: Hordozható múzeum. A Pécsi Műhely kiállítása. Új Művészet, 2017/5. http://epa.oszk.hu/03000/03024/00015/pdf/EPA03024_uj_muveszet_2017_05_01...
A film nem avul. Beszélgetés Bódy Gáborral (1984). Peternák Miklós, Filmvilág, 1995/10 (9-14.o.) https://bodygabor.hu/read/?id=165

Megnézendő videók a felvételi beszélgetésre:
Nam June Paik (et al.): The Medium is the Medium (1969) https://www.ubu.com/film/paik_medium.html
Pécsi Műhely: A fa elkülönítése - Fehérre festett fa (1971) https://www.youtube.com/watch?v=6MEShjQqC_w
Bódy Gábor: Négy bagatell – 4. Végtelen kép és tükröződés; „a fényképezés technológiája“. (1975) https://www.youtube.com/watch?v=yiTOVOctuOQ
Forgács Péter: A Dunai Exodus (2002) http://www.danube-exodus.hu/
részletek: https://vimeo.com/1463290 és https://vimeo.com/1463410
Peter Gabriel: Sledgehammer (1986) https://youtu.be/OJWJE0x7T4Q

Ajánlott folyóiratok, weboldalak

 • képzőművészeti folyóiratok (Műértő, Balkon, Artmagazin, Új Művészet, stb.)
 • online képzőművészeti folyóiratok (exindex, Artportal, Artmagazin, illetve Artforum, Artnews, Kunstforum, stb)
 • hazai tematikus oldalak, kutatóhelyek (c3.hu, artpool.hu, stb.)


Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok:
A feltételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
A gyakorlati és a szóbeli vizsga összpontszáma: 200 pont

A vizsga részei:

 • az otthon elkészített portfólió: 75 pont
 • a helyszínen kiadott kreatív feladat: 75 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés: 50 pont