Ugrás a tartalomra

Erasmus+ oktatói mobilitási program 2021-2022 2. félév

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév II. szemeszterére Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre 2022. február 7.- 2022. szeptember 30. közötti megvalósítási időszakra

 
A pályázat célja
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.
Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!

 
A pályázat tárgya
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2021/2022-es tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál  (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható).
 
Mire pályázhatnak az oktatók?
Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.
 
Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.
 
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.
Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus+ programban:
•      aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
•      aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
•      akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot a Művészeti Kar Nemzetközi Irodáján (E33-as épület, 102. iroda, Seres Beáta) kell benyújtani, legkésőbb 2021. november 17-ig.
 A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbiakat:
1.    kitöltött, eredetiben aláírt pályázati űrlap;
2.    a három fél által aláírt pontos időtartamra szóló a partner egyetem által jóváhagyott munkatervet (Staff mobility for teaching mobility agreement adott tanévre kiadott kötelezően használandó iratmintája)
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a kar Külügyi Bizottsága bírálja el.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.)  Munkaterv – Erasmus+ nyomtatvány szerint;
2.)  Az elmúlt tanévben vagy a korábbi években ERASMUS+ támogatásban nem részesült oktatók pályázata előnyben részesül.
 A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://mobilitas.pte.hu)
 A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátor áll rendelkezésükre: seres.beata@pte.hu

Pályázat határidő: