Ugrás a tartalomra

DLA felvételi

A Doktori Iskolába való felvételi csakis egy témavezetővel való együttműködésben, a témavezetőn keresztül valósul meg, ezért a jelentkezőnek először a kiválasztott témavezetővel kell felvennie a kapcsolatot.
Doktori Iskolánkról áttekintő adatok találhatók az Országos Doktori Tanács adatbázisában: www.doktori.hu


A PTE Művészeti Doktori Iskola Képzőművészet és Zeneművészet területen hirdet felvételt gyakorlati (művészi) és elméleti kutatómunkát végző képzőművészek és zeneművészek számára doktori (Doctor of Liberal Arts) képzésre. A képzés ideje 8 szemeszter.
 A doktori (DLA) képzés keretén belül jelentkezni lehet nappali ösztöndíjas, valamint nappali költségtérítéses) képzésre. A nappali képzésben résztvevő hallgatók doktori ösztöndíjban részesülnek, melynek összege az 1-2. évben 140.000 Ft, 3-4. évben 180.000 Ft. A költségtérítés díja 487.500 Ft/szemeszter.


A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE:

 

I. Témavezető választás, konzultáció, Elfogadó nyilatkozat beadása

Elfogadó nyilatkozat beadási határideje: 2024.03.18.
A Témavezetővel megbeszélt találkozóra hozzanak magukkal min. 6 eredeti műalkotást, valamint portfóliót, hangfelvételt, egyéb dokumentációt művészi tevékenységükről, zeneművészeknél a bemutatkozás is kötelező. A jelentkezők a konzultáció után az aláírt Elfogadó nyilatkozatot a Doktori Irodába jutassák el. Abban az esetben, ha a személyes találkozó az előírt időben nem történik meg, valamint a nyilatkozat nem kerül a Doktori Irodába, a jelentkezést a PTE MK Doktori Iskolának nem áll módjában elfogadni.

 

II. Elfogadó nyilatkozattal rendelkező Jelöltek felvételi pályázat beadása

Felvételi pályázatok beadási határideje: 2024.05.20. (beérkezés dátuma!!!)
A felvételi pályázat formai és tartalmi követelményei:
1. jelentkezési lap (űrlap letölthető a felhívás végén megjelenített linkről)
A jelentkező az alábbi linken található PTE központi felületén is köteles bejelentkezni!!!
https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre
2. szakmai önéletrajz (kiállítások, koncertek és egyéb közleményértékű tevékenység,
publikációk jegyzékével)
3. egyéni munkaprogram, kutatási terv 8 félévre lebontva
4. egyetemi/MA diploma másolata
5. a szakterülethez kapcsolódó, középfokú nyelvismeret igazolása, államilag akkreditált vagy
azzal hitelesített módon egyenértékű középfokú komplex nyelvvizsga. (Kérdés esetén lásd:
6. a felvételi díj befizetését igazoló átutalási megbízás másolata (10.000 Ft) Utalás módja:
Pécsi Tudományegyetem
Bankszámlaszám: OTP Bank 11731001-23135378-00000000
Nemzetközi adószám: HU 19308681
IBAN: HU88117310012313537800000000
SWIFT: OTPVHUHB
Megjegyzés rovatba: 140155 költséghely DLA felvételi eljárás díja

A pályázatot a fenti sorrendben kérjük összeállítani. A kutatási terv, egyéni munkaprogram szöveg formája: 12 pontos Times New Roman betűtípus, sorkizárt, másfeles sortáv, minimum 6 oldal, oldalak oldalszámozva, a szöveg végén bibliográfiával ellátva.
A pályázat fedőlapján a következő adatok szerepeljenek.
•    Pécsi Tudományegyetem Művészeti Doktori Iskola
•    Pályázat DLA képzésre 2024/2025-ös tanév
•    név
•    művészeti terület
•    választott témavezető neve
A felvételi pályázatokat 5 példányban műanyag iratsínnel összekötve kérjük a Doktori Irodába eljuttatni. A pályázathoz kötelezően mellékelni kell portfóliót 1 példányban:
Ez a képzőművészeti/zeneművészeti tevékenység dokumentációja (fotó, katalógus/hanganyag-dokumentáció CD-n, pendrive-on)

 

III. Szóbeli meghallgatás
Külön értesítés alapján: Zeneművészeti felvételi (nappali képzés: 2024.06.03., egyéni felkészülő: 2024.06.04.) / Képzőművészeti felvételi (nappali képzés: 2024.06.06., egyéni felkészülő: 2024.06.05.)
A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkezőnek be kell mutatnia a felvételi pályázathoz másolatban csatolt oklevelek eredetijét: egyetemi diplomát, nyelvvizsga bizonyítványt.
A képzőművész felvételizők limitált méretű, hordozható nagyságú eredeti műve(eke)t is hozzanak magukkal, nagyméretű, nehezen mobilizálható alkotásokat be lehet mutatni elektronikusan is.
A zeneművészek hangszerüket hozzák magukkal, valamint három különböző zenei korszakból származó, a Témavezetővel egyeztetett előadandó művet és annak kottáját 3 példányban a bizottság számára. Zongorakísérőt mindenki magának szervez.

 

Postacím:
PTE Művészeti Kar
Művészeti Doktori Iskola
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

További információ a témavezetőknél megadott e-mail címeken, illetve a Doktori Irodában: Gothárd Péter Doktori Titkárság vezetőnél: E-mail: gothard.peter@pte.hu címen kapható.

A határidőn túl érkező, hiányos, valamint formai hibákkal érkező pályázatokat a felvételi szakbizottság nem veszi figyelembe és a felvételi eljárás megszűnik.
A pályázati anyaghoz hiánypótlásra nincs lehetőség!
A jelentkező a PTE központi felületén történő bejelentkezés elmaradása esetén nem vehet részt a felvételi eljárásban!
A felvételi pályázatokat műanyag iratsínnel összekötve kérjük leadni! Műanyag vagy fém spirálozással tilos!

 

Dokumentumok:

Elfogadó nyilatkozat felvételihez
Felvételi jelentkezési lap