Ugrás a tartalomra

Pannónia Program hallgatói tanulmányi mobilitási program 2024-25

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2024/2025-ös tanév őszi félévére Pannónia Program hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:

A hosszú távú tanulmányi célú hallgatói mobilitások olyan tanulmányi célú, intézményközi megállapodáson alapuló, kreditszerzési céllal megvalósított, meghatározott célországokba irányuló hallgatói mobilitások, melynek időtartama minimum 2, maximum 5 hónap.

A Pannónia Program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak a három országcsoportban meghatározott partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni. A tanulmányi célú hallgatói mobilitások bármely tanulmányi területen és ciklusban megvalósulhatnak, ideértve a doktori képzést is. A külföldi tanulmányi időszak részét kell, hogy képezze a hallgató bármely tanulmányi ciklus keretében történő, oklevélszerzésre irányuló tanulmányi programjának, a küldő intézménynek pedig el kell fogadnia azt és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának a hallgatói mobilitás idejét tekintve arányos jelleggel. A kreditszerzés és elismerés folyamatát rögzíteni kell a mobilitáson résztvevő hallgató mobilitási megállapodásában.

A Pannónia program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

A külföldi tanulmányi mobilitás időtartama: min. 2 hónap – max. 5 hónap

A tanulmányi célú mobilitás megvalósulási ideje: 2024.08.25 - 2025.02.10.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

A Pannónia program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 2-5 hónapot töltenek külföldön;

 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

 • abszolutóriumot nem szereznek, aktív hallgatói jogviszonyt tartanak fenn a mobilitás befejezéséig

 • 100%-os kreditelismerés (a külföldön szerzett krediteket 100%-ban befogadja a PTE)

 • A program/PTE/Küldő Kar garantálja a hallgatók számára a kint szerzett kreditek elismerését: a hallgató tanulmányi mobilitása alatt végzett tevékenységet a küldő intézménynek el kell fogadnia és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának, így elkerülhető az esetleges csúszás, ami az egyik legnagyobb visszatartó erő a hallgatók körében.

 • a támogatási szerződés megkötése kizárólag mindhárom fél által aláírt Tanulmányi szerződés (ún. Learning Agreement) megléte esetén lehetséges. A Learning Agreement-ben vállalt kurzusteljesítés és megfeleltetés mind a hallgató, mind az intézmények számára kötelező érvényű.

 • Változatos mobilitási lehetőségek a világ bármely táján!

A Pannónia Ösztöndíjprogram széleskörű mobilitási lehetőségeinek köszönhetően mindenki megtalálhatja azt, ami a saját szakmai életútjához a leginkább illeszkedik.

Célországok

I. országcsoport: Magas megélhetésű országok    

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Andorra, Izrael, Monaco.

II. országcsoport: Közepes megélhetésű országok  

Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Magyarország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz, Maldív-szigetek, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irak, Jemen, Oroszország, Ukrajna.

III. országcsoport: Alacsony megélhetésű országok

Albánia, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irán, Jordánia, Katar, Kazahsztán, Libanon, Mongólia, Malajzia, Omán, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország, Vietnám, Kolumbia, Mexikó, Algéria, Angola, Dél-Afrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Namíbia, Nigéria, Tunézia, Argentína, Brazília, Chile, Peru.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat (Alap, Mester, Osztatlan, PhD) folytat az intézményben;

 • a hallgató jelentkezéskor 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt;

 • a hallgató magas kommunikációs szintű angol és vagy a célország anyanyelvének megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkezik (min B2 de javasolt C1);

 • Ugyanaz a hallgató összesen legfeljebb 12 hónapig tartó mobilitási időszakon vehet részt tanulmányi ciklusonként, függetlenül a mobilitási tevékenységek számától és típusától;

 • megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz

 • Motivációs levél

 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről (opcionális)

Hallgatói ösztöndíjak 2-12 hónapos tevékenységek esetén:

Mobilitási típus

1. országcsoport

2. országcsoport

3. országcsoport

Tanulmányi mobilitás

400 000 Ft/hó

375 000 Ft / hó

350 000 Ft/h

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók esetén 100.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak a Pannónia program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

A pályázatok meghirdetése, bírálata, és a szerződéskötés is intézményi hatáskör: https://mobilitas.pte.hu/aktualis_palyazatok

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2024.03.14. napjának 13:00 órája, a mobility online felületén (A 4. menüpontra kattintva érhető el az „Online pályázati felület”):

https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad:

Seres Beáta

seres.beata@pte.hu

PTE MK, E/33 102-es iroda

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, a kari honlapon esetlegesen megjelenő ekvivalencia táblázatot; tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat.

A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság, a Kari Külügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2024. március végéig.

Pályázat határidő: