Ugrás a tartalomra

Mohácsi csata központi emlékművének létrehozása pályázat

Pályázati felhívás A MOHÁCSI CSATA 500 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL „a csata központi emlékművének létrehozása” céljából pályamű tervezése

 

I. A Pályázat kiírója

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Kiíró).

Közreműködő szakmai partner: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

 

II. A pályázat címe

A MOHÁCSI CSATA 500 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL „a csata központi emlékművének létrehozása” céljából pályamű tervezése

 

III. A pályázat célja és tárgya

A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat rendelkezései szerint a "Mohács 500" Program fejlesztései körébe tartozik többek között a mohácsi síkon a csata központi emlékművének létrehozása. Ez a fejlesztés a Korm. határozat szerint a Pályázat kiírója, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság útján megvalósuló fejlesztés.

A jelen pályázat célja: a mohácsi síkon a csata központi emlékműve vonatkozásában olyan, továbbtervezésre alkalmas pályamű kiválasztása, amely lehetővé teszi, hogy a nemzet megfelelő módon emlékezzen meg e történelmi eseményről; a hősies helytállás eszmeiségének, a Közép-Európai népek összefogásának máig ható jelentőségének és fontosságának megfelelő, magas művészi színvonalat képviselő szoborkompozíció tervének és alkotójának kiválasztása.

A jelen pályázat tárgya: a mohácsi síkon a csata központi emlékműve vonatkozásában továbbtervezésre alkalmas pályamű tervezése.


1526. évi mohácsi csata központi emlékmű  

Történeti háttér
A tervezett létesítmény az 1526. évi mohácsi csata emlékét hivatott megjeleníteni. Az új tudományos eredmények nagyban árnyalják azt a Mohács-képet, amit a korábbi évszázadok ránk hagyományoztak. Az ereje teljében lévő Oszmán Birodalom vezetője, Szulejmán szultán az akkor ismert egész világot szerette volna meghódítani, és e terv egyik állomása volt a Magyar Királyság.
A mohácsi csatában a magyarok mellett több ezer lengyel és cseh katona harcolt, továbbá számos osztrák, német és horvát katona. A segítségükkel lehetett kiállítani a 27 ezer fős hadsereget, ami összetételét és felszereltségét tekintve semmivel nem maradt el Európa élenjáró hadseregeitől.  Az általános vélekedéssel szemben, nem egy rosszul szervezett és elavult had állt fel a mohácsi síkra: sőt, a 16-17. század legnagyobb kontingenseinek egyikeként tarthatjuk számon, amelynek fegyverzete is modernnek számított. Ugyanakkor tény, hogy a 27 ezer magyarral és szövetségessel szembenálló 60-70 ezres török had, mely a kor talán legjobban felszerelt és szervezett hadereje volt, alapvetően meghatározta az erőviszonyokat. Ez a török részről fennálló nagyhatalmi fölény a XV., XVI. század európai viszonyokra általánosságban igaz volt, melyet a konfrontációban érintett államok hadseregei nem mindig tudtak kompenzálni a hősies helytállással. Ez történt Mohácson is 1526-ban, aminek azonban a hadászati következményein túlmutatva végtelenül súlyos és drámai hatása lett nem csak a Magyar Királyság, hanem egész Közép-Európa számára.
Mindezek ellenére indokolt, hogy „a nagy nemzeti tragédia” mellett „a nagy nemzeti helytállást” is értékeljük a résztvevők áldozatában. A mohácsi csata közelgő 500. évfordulója egyszerre lehet a nemzeti kegyelet, a hősiesség és a közép-európai összefogás szimbóluma.

A jubileumi díszünnepség megrendezésére 2026. augusztus 29-én kerül sor. Számos program mellett, ennek a napnak jeles eseménye lesz a mohácsi csata 500 éves évfordulójára felállított szoborkompozíció avatása.

 

IV. A tervezett szoborkompozíció felállításának helye

Mohács külterület 078/7 és 078/8 helyrajzi számú ingatlanokból, 5000-5000 m2 nagyságú terület (lásd: helyszínrajz melléklet, térkép).

Környezet:
A helyszín nagy méretű, sík, jól belátható beépítetlen terület, a közút mellett, szántóföldekkel övezve. Az alkotás során az emlékmű látogathatóságának biztosítására a közútról megközelíthető parkolók kialakításával, látványával is tervezni kell.

 

V. A pályázat jellege, és a pályázók köre

A pályázat anonim, nemzetközi, elsősorban közép-európai országok érintett szakmai szervezeteinél történő megjelentetés által. Részt vehet rajta minden olyan alkotó, aki a szobrászatban és az építészetben releváns művészeti teljesítménnyel rendelkezik.

 

VI. A Bíráló Bizottság munkája és tagjai

A pályázat egyfordulós. A határidőre beérkezett pályaművek bontását és elbírálását – amelynek egyik bírálati szempontját képezi a szoborkompozíció bekerülési költsége - szakmai bíráló bizottság végzi. A bíráló bizottság rangsorolja a pályaműveket és javaslatot tesz a nyertes személyére.

A bíráló bizottság munkája nem nyilvános. A zsűrizés helyszíne: PTE Művészeti Kar (7622 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

A Bíráló Bizottság tagjai:

 • Pávkovics Gábor polgármester, Mohács Város Önkormányzata
 • Kollár Csaba polgármester, Nagyharsány Községi Önkormányzat
 • Bagó Béla főépítész, Mohács Város Önkormányzata
 • Dr. Varga Szabolcs történész, BTK Történettudományi Intézet
 • Závoczky Szabolcs igazgató, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 • Palatinus Dóra szobrászművész, PTE Művészeti Kar
 • Academy of Arts and Culture in Osijek (Eszék, Horvátország) szobrászművész oktatója
 • University of Technology (Brno, Csehország) szobrászművész oktatója
 • Dévényi Sándor építész, Magyar Művészeti Akadémia

VII. A pályaműre vonatkozó tartalmi és formai előírások

 • A szoborkompozíciót a kiadott helyszínrajzon meghatározott területen belül kell elhelyezni.
 • A helyszíni adottságokat figyelembe véve a pályázó határozza meg a szoborkompozíció méretét és anyagát.
 • A szoborkompozíció anyagának és szerkezeti megoldásainak, kültéri jellege miatt időtállónak kell lennie, biztosítva a szoborkompozíció hosszú távú felhasználását.
 • A szoborkompozíció elkészítésére és felállítására vonatkozó reális költségvetés megadása.
 • A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
  • a szoborkompozíció M=1:10 méretarányú modelljét és/vagy legalább három nézetből a környezetbe illesztett látványterveit
  • műleírást, részletes költségvetéssel
  • a méretarányos helyszínrajzon megjelölt elhelyezési pontot vagy pontokat
  • a szoborkompozíció közvetlen környezetére vonatkozó terveket
  • az átadott, jeligével jelölt borítékban, lezártan a kiadott, hiánytalanul kitöltött adatlapot.
 • Az emlékmű környezetében 15 db személygépkocsi és 2 db buszparkoló kialakítása is szükséges a rendelkezésre álló területen, ezért a pályázó ezt a térrészt is tervezze be az emlékműhöz viszonyítva. A parkoló megvalósításának költségét a pályázónak nem kell betervezni a költségvetésébe.

A pályázat leadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség! A szakmai zsűri az itt meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályaműveket benyújtó pályázókat kizárja a pályázatból a pályaművük elbírálása nélkül.

VIII. A döntést megalapozó értékelési szempontok – a szellemi tartalom és gondolati háttér megjelenítésén túl - különösen:

 • egyedi megjelenést biztosító művészeti kompozíció,
 • tájba-, természeti környezetbe illesztés,
 • műszaki megvalósíthatóság,
 • reális költségvetés.

 

IX. A pályázói kérdések megválaszolása

A pályázók a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 2024. június 14. napján 1200 óráig küldhetik meg az alábbi e-mail címre: mohacs500@pte.hu

 

X. A pályaművek benyújtásának módja és feltételei

A pályázó a pályázatának benyújtásával egyidejűleg elfogadja a Kiíró által a pályázati kiírásban foglaltakat.

A pályázatot 1 darab csomagként, zárt és sértetlen csomagolásban, személyesen, vagy csomagküldő szolgálat által lehet benyújtani. Csomagküldő szolgálat alkalmazása esetében is a pályázat leadásának felelőssége a pályázót terheli. A csomagoláson kizárólag a pályamű jeligéjét lehet feltüntetni. A csomagon ezen kívül más jelölés nem lehet. Az átvételkor a csomag érkezési sorszámot kap.

A pályaművön és annak mellékletein szintén kizárólag a jeligét lehet feltüntetni. A pályázó személyes adatait zárt borítékban kell mellékelni a pályázathoz.

A pályaművek benyújtására a Kiíró 2024. június 17-én 8:00 és június 21-én 12:00 óra között biztosít lehetőséget.

A pályaművek benyújtásának helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Dékáni Hivatal
(7622 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. Telefon: +36-30-316-3739)

A pályaművek benyújtásának határideje: 2024. június 21. péntek 12:00 óra

A pályaművek bírálata: 2024. június 24-28. között történik.

Azokat a pályázókat, akik a pályaművüket nem a pályázat beadásának megállapított határidejére és nem az előírtaknak megfelelően nyújtják be, a Kiíró kizárja a pályázatból.

 

XI. A pályázók tiszteletdíjának összege

A pályázaton ténylegesen résztvevő, pályaművet benyújtó pályázók közül a Kiíró a Közreműködő szakmai partneren keresztül az első három helyezett pályázónak az alábbi összegű tiszteletdíj kifizetését vállalja:
1. helyezett: bruttó 1.000.000,- Ft.
2. helyezett: bruttó 500.000,- Ft.
3. helyezett: bruttó 300.000,- Ft.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Közreműködő szakmai partneren keresztül Különdíjat is odaítélhet, ennek tiszteletdíja bruttó 200.000.- Ft. amelynek kifizetéséről a Közreműködő szakmai partner gondoskodik.

Azokat a pályázókat, akik a pályázati kiírás VIII. pontjában meghatározott,

 • részükről kitöltött és aláírt megállapodást határidőre nem küldik vissza, vagy
 • a megállapodást visszaküldik, de
  • a pályázaton pályaművet nem nyújtanak be, vagy
  • a pályaművüket nem a pályázati kiírásban meghatározott, a pályaművek benyújtására megállapított határidőre nyújtják be, vagy
  • a pályaművüket benyújtják, de az a pályázati kiírásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
 • a Kiíró vagy a szakmai zsűri kizárja a pályázatból, és a tiszteletdíj megfizetésére sem jogosultak.


XII. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A pályázó a pályázati kiírás VIII. pontjában meghatározott megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályaműve részét képező szoborkompozíció modelljét, a műleírást, a részletes költségvetést, a szoborkompozíció látványtervé(ei)t, a posztamens(ek)re és a szoborkompozíció közvetlen környezetére vonatkozó terve(ke)t (a továbbiakban együttesen: pályamű) a pályázat kiírói felhasználhassák a pályázattal kapcsolatos eseményeken és a médiában. Ennek formája többek között lehet nyomtatásban megjelenő dokumentum – mint például könyv vagy szórólap –, illetve kiállításon, weboldalon, videón, DVD-n vagy televízióban történő bemutatás.

A pályázó a pályázati kiírás VIII. pontjában meghatározott megállapodás alapján, a tiszteletdíj megfizetésével, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályaműve minden eleméhez (így különösen a szoborkompozíció modelljéhez, a műleíráshoz és részletes költségvetéshez, a szoborkompozíció látványtervé(ei)hez, a posztamens(ek)re és a szoborkompozíció közvetlen környezetére vonatkozó terv(ek)hez) fűződő vagyoni jogait kizárólagosan, területi és időbeli korlátozás nélkül, a felhasználási jogok továbbengedélyezését harmadik személynek is lehetővé tévő módon, a felhasználás összes formájára kiterjedően a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,  a Pécsi Tudományegyetem, Mohács Város Önkormányzata és Nagyharsány Községi Önkormányzat (felhasználási jog jogosultjai) javára átruházza. A felhasználási jog jogosultjain kívül - pályamű alkotóját is beleértve - senki más számára nem lesz megengedett a pályamű felhasználása.

A pályázó a pályaművéhez, mint szerzői műhöz fűződő vagyoni jogait térítésmentesen és ellenszolgáltatás nélkül adja át a felhasználási jog jogosultjainak.
A felhasználási jog jogosultjai a fentiek szerint megszerzik a pályaművek felhasználási jogát, de nincsenek arra kötelezve, hogy a pályaműveket ténylegesen felhasználják.
A felhasználási jog engedélyezése nem érinti a pályázó pályaművéhez, mint műalkotáshoz kapcsolódó személyhez fűződő jogait.

A győztes pályamű alapján elkészítendő szoborkompozícióhoz fűződő jogok átadását a Mohácsi Önkormányzat és a győztes pályázó között megkötendő szerződés fogja szabályozni.

 

XIII. eredményhirdetés, a pályaművek bemutatása

Az eredményhirdetésre tervezetten 2024. július végén, Mohács városban kerül sor, ahol a pályaművek bemutatásra kerülnek. Az eredményhirdetésre a pályázók e-mailben külön meghívót kapnak.
A nyertes pályaműről és a pályázat további sorsáról a pályázat kiírója dönt.

 

XIV. Általános rendelkezések

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás vonatkozásában – a pályázatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretén belül – a pályázat kiírója a változtatás jogát fenntartja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró, illetve Mohács Város Önkormányzata fenntartja. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.


Pécs, 2024.05.09.


Závoczky Szabolcs, igazgató
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Pályázat határidő: