Ugrás a tartalomra

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program pályázati felhívás 2024/2025

 

 
 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) a 2024/2025-ös tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programba (továbbiakban: Program) való felvételre. A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.  A program szabályairól a PTE térítési és juttatási szabályzat melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program Szabályzata rendelkezik. A Program adminisztratív ügyintézéséért a Hallgatói Szolgáltatási Központ (továbbiakban: HSZK) felel.
 
A pályázók köre: 

A Programba jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja. 

A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a PTE-n folytatja tanulmányait. 

Az alapszakon végző, mesterképzésre felvételt nyerő hallgató tagja lehet a Programnak, amennyiben mesterszakon, nappali munkarendben a PTE-n folytatja tanulmányait. Erről a hallgató írásban tájékoztatja a HSZK-t.

A Program munkanyelve magyar, emiatt a nem magyar képzésben résztvevő hallgatók jelentkezése esetén a magyar nyelvtudás igazolása szükséges és a pályázati dokumentációt magyar nyelven szükséges elkészíteni.

A pályázás benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok: 

A pályázatokat a PTE kizárólag elektronikus úton, az online pályázatkezelő rendszerén keresztül fogadja, melyet a következő linken lehet elérni: https://kitep.pte.hu/   

A benyújtás módja:

  • Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése az alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredmények felsorolásával.
  • A szakmai eredmények pontozása a https://kitep.pte.hu/ felületen elérhető pontozási szempontrendszer alapján történik.

Csatolandó dokumentumok:

  • Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, a PTE Tehetségnapon történő előadást, elért eredményeinek e helyeken történő bemutatását. A tutor a Munkaterv űrlapon nyilatkozik a pályázó hallgató szakmai tudásáról, tehetségről, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet. Egy hallgatónak csak egy tutora lehet. Egy tutor összesen 2 hallgatót mentorálhat. 
  • A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások szkennelt verziója, Művészeti Karos hallgatók esetén portfólió.
  • Tanulmányi eredmények, nyelvvizsga igazolása. (Az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeivel lehet pályázni.)
  • Nyertes pályázatok esetén, 2024. szeptember 20-ig szükséges a félév aktiválása. Az aktív hallgatói jogviszonyt a HSZK központilag ellenőrzi.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 28., péntek 12 óra 00 perc

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatra történő jelentkezés előtt kérjük a teljes pályázati kiírás áttekintését.

A teljes pályázati kiírás elérhető a letölthető dokumentumok között vagy a https://tehetseg.pte.hu/palyazatok weboldalon.

Amennyiben a pályázati űrlap kitöltése során kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a HSZK munkatársaihoz a tehetseg.hszk@pte.hu címen.

Pályázat típusa: 
Pályázat határidő: