Ugrás a tartalomra

Osztatlan zenetanár

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
25 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

A zeneismeret osztott és osztatlan (ének-zenével párosítva) képzése rendkívüli lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel <;szeretnék kiegészíteni. Mindez illeszkedik a Zeneművészeti Intézetben folyó művészképzés szempontjaihoz.Képzés célja:

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően,

- a zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetició;

- orgonatanár, szakképzettséggel a szakképzettségnek megfelelő hangszer, a kamarazene és a korrepetició;

- gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, oboa-, klarinét-, szaxofon-, fagott-, kürt-, trombita-, harsona-, tuba-, valamint ütőhangszertanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;

- magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés;

- zeneismeret-tanár szakképzettséggel a szolfézs, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom és az improvizáció;

- ének-zene tanár szakképzettséggel az ének-zene és az énekkar (kórus)

szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:500.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Zenetanár

Felvételi irányszám: 25 fő

Felvételi követelmények: Általános vagy szakmai érettségi bizonyítvány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok

O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    398
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    400
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordontanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    400
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    388
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    396
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    396
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    390
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    398
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    384
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    394
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]]    n.i.
O    N    A    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.
O    N    K    osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]]    n.i.

 

A felvételi vizsga részei:

1. Alkalmassági vizsga

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

 

1. Alkalmassági vizsga részei a hangszeres szakirányokon

A) hangszeres főtárgyi meghallgatás – csak a gitár szakirányon!

B) próba óra – csak a gitár szakirányon!

C) zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszernél és magánének szakirányon kötelező!

 

A) Hangszeres főtárgyi meghallgatás

A hangszeres főtárgyi meghallgatás az elméleti vizsga előtt külön időpontban, külön napon kerül megrendezésre.

B) Az ún. próba óra keretében a vizsgáztatók és a felvételiző közös főtárgy-órát tartanak/ munkaórán vesznek részt, melynek időtartama nem meghatározott. Adott esetben a bizottság ettől a ponttól el is tekinthet a művek bemutatása, azaz a főtárgyi meghallgatás teljesítése után. Az A) pont nem hagyható el.

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

Gitár szakirány.
Hangversenyszerű produkció, ahol kotta nélkül vagy kottából a felvételi követelményekből a felvételiző által tetszőlegesen kiválasztott 20 percnyi műsor előadása.

C) Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – minden hangszeres és magánének szakirányon kötelező

A követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

1 barokk dal vagy ária
1 klasszikus dal vagy ária
2 romantikus dal
1 20-21. századi magyar dal
1 népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!

Jelentkezési feltétel: fül-, orr, - gégeszakorvosi igazolás

 

Zongora

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- egy prelúdium és fuga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

 

Orgona

- egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
- egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
- egy romantikus orgonamű
- egy XX. századi orgonamű

 

Hegedű

(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd (különböző karakterű)
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

 

Mélyhegedű

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- két etűd a szakiskola anyagából
- egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
- egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó)
- egy előadási mű vagy egy szonáta két tétele

 

Gordonka

(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)
- három gyakorlat
- két szonáta tétel
- két tétel Bach szólószvitjeiből
- versenymű két tétele

 

Gordon

- két gyakorlat
- két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
- egy Bach-mű tétele
- egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül)

 

Gitár

- két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
- két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
- két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)

 

Fuvola

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy fuvolaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

 

Kürt

Etűd:
J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:
kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab

 

Oboa, klarinét, fagott, harsona, tuba szakirányok

- az összes dúr és moll skála
- két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
- egy előadási darab (karakterdarab)
- egy koncert lassú és gyors tétele

 

Trombita

- az összes dúr és moll skála
- két etűd (különböző karakterű)
- egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
- egy trombitaverseny lassú és gyors tétele
- egy előadási darab

 

Szaxofon

1 skála

2 etűd

2 különböző karakterű előadási darab (egyet kotta nélkül)

Skálák 7#-7b-ig; alapskála, tercek, kvartok

Etűdök:

Wilhelm Franz Ferling (Mule): 48 Etűd (Leduc)

Marcel Mule: 18 Exercices ou Études d’apres Berbiguier  (Leduc)

Marcel Mule: Études Variées (Leduc)

H. Klosé: Quinze Études Chantantes (Leduc)

Előadási darabok:

Robert Planel: Prelude et Saltarelle (Leduc)

Lajtha László: Intermezzo (Leduc)

Jules Demersseman: Fantaisie sur un theme original (Hug)

A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Leduc)

Jean Francaix: Cinq danses exotiques (Schott)

Paul Creston: Sonata  (Shawnee)

Paule Maurice: Tableaux de Provance (Lemoine)

Darius Milhaud: Scaramouche (Salabert)

Paul Bonneau: Suite  (Leduc)

Ronald Binge: Concerto (Molenaar)

Paul Harvey: Concertino (Maurer)

Alexander Glazunov: Concerto (Leduc)

Antonio Vivaldi: Sonata in g minor (Marx) (Dorn Publications)

Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate XIII (Elkan-Vogel)

Georg Friedrich Händel(Rascher): Sonate No.3. (Chappel&Co)

 

Szóló darabok szaxofonra:

Ryo Noda: Improvisation I –II-III(Leduc)

Georg Philipp Telemann (Jean-Yves Fourmeau): 12 Fantázia (Billaudot)

Henri Tomasi: Evocations

Walter S. Hartley: Petite Suite

 

Ütőhangszer

Dallamhangszer
- egy szabadon választott Bach szólószonáta, vagy partita tétel
- egy négy verős marimba, vagy vibrafon előadási darab
Üstdob

- egy négy timpanis etűd, vagy darab
Kisdob

- B. Lylloff: Arhus etűd
- egy rudimental szóló kisdob darab

 

Felvételi vizsgarészek és értékelésük:

Pályaalkalmassági vizsga értékelése: „alkalmas” vagy „nem alkalmas”

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A hangszeres főtárgyi meghallgatás és próba-óra vizsgabizottság előtt történik.

Amennyiben az alkalmassági vizsga bármely része (A, B vagy C) eredménytelenül zárul, úgy az alkalmassági vizsga értékelése ’nem felelt meg’.

A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.

 

A főtárgyi követelmények azonosak az előadó-művészet alapképzési szak követelményeivel.Elhelyezkedési területek:

alapfokú zeneiskolákbanKapcsolat:

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu