Ugrás a tartalomra

Tanár – Zenetanár MA

TANÁR – ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A felvételi vizsga részei:
- motivációs beszélgetés és
- szakmai ismeretek (főtárgy gyakorlati vizsga)

Motivációs elbeszélgetés

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek.

Főtárgyvizsga követelményei:

Hegedű
2 tétel Bach partitáiból, vagy szólószonátáiból
1 hegedűverseny saroktétel

Mélyhegedű
2 tétel Bach szóló hegedűre, vagy szóló gordonkára komponált műveiből
1 brácsaverseny saroktétele; klasszikus versenymű esetén nem kötelezően, de lehetőleg kadenciával
1 előadási darab

Gordonka
2 tétel Bach szvitjeiből
1 előadási darab
2 tétel szonáta
1 tétel versenymű
A műsor különböző stíluskorszakok darabjait tartalmazza!

Harsona
Barokk szonáta lassú és gyors tétele
Klasszikus versenymű első tétele kadenciával
Szabadon választott mű

Fuvola
1 Mozart fuvolaverseny 1. tétele
1 virtuóz romantikus mű
1 kortárs mű (1960 után íródott)

Klarinét
Szabadon választott mű
Barokk szonáta
Klasszikus versenymű

Fagott
Szabadon választott mű
Barokk szonáta, vagy versenymű 2 tétele
Klasszikus versenymű saroktétele vagy XX. századi mű, versenymű tétele(i)

Gitár
2-3 Bach szvittétel
1 virtuóz etűd
2 különböző korból való előadási darab

Lant
5 különböző karakterű lantmű:

1 preludium vagy toccata
1 ricercar vagy preludium
1 intavoláció (vokális mű átirata
2 különböző táncdarab
Zongora
3 különböző stílusú előadási darab

Pontszámítás:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
- a főtárgy gyakorlati vizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga/ kiemelt szakmai eredmény)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.