Ugrás a tartalomra

Művészeti Doktori Iskola

 

A PTE Művészeti Doktori Iskolája két művészeti területen – képzőművészet és zeneművészet – folytat doktori képzést. A jelenlegi doktori képzés alapjául a jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskolája szolgált, ahonnan a Magyarországon elsőként indult doktori képzés eredeztethető. A Keserü Ilona, Bencsik István, Rétfalvi Sándor, Schrammel Imre nevével fémjelzett iskola a kezdetektől sajátos módon gondolkozott az akkor még csak képzőművészeti doktori képzésről.
Kiemelt fontossággal bír az elméleti kutatás mellett a művészi alkotómunkára való koncentrálás. A Művészeti Doktori Iskola fontos alappillére a szoros szakmai és emberi együttműködésen nyugvó témavezető - doktorandusz viszony. A témavezetők irányításával rendszeres konzultáció zajlik az aspiránssal. A felvételi eljárásnak is ez az együttműködés képezi az alapját. A Művészeti Doktori Iskolánk a gyakorlati művészi alkotótevékenységet nem tartja különválaszthatónak vagy nélkülözhetőnek az elméleti kutatásoktól.  
Az első négy doktori szemeszter során szakterületek meghívott előadói tartanak kurzusokat, valamint hazai és külföldi tanulmányutak és ösztöndíjlehetőségek segítik a doktorjelölteket.

A Művészeti Doktori Iskola egyik deklaráltan legfontosabb célja a művészeti felsőoktatás számára oktatókat képezni. A doktoranduszok részt vesznek az alapképzésben való szakmai gyakorlaton gyakorlatvezetőként meghirdetett témáikkal, így szervesen integrálódnak a graduális oktatásban résztvevő hallgatók mindennapjaiba is. A szervezett doktori képzés négy éves (nyolc szemeszter), ez alatt az időszak alatt a hallgatók a témavezető ellenőrzése mellett önálló kutatómunkát folytatnak, melyről szakmai beszámolót készítenek minden félév végén.
A doktori képzésben lehetőség van ösztöndíjas és költségtérítéses képzésben is részt venni.  
A képzési időszak végbizonyítvánnyal, abszolutóriummal zárul. Ez ad jogosítványt a doktori eljárásra való jelentkezésre, mely egy, a doktorjelölti jogviszony keretében zajló legfeljebb kétéves folyamat. Ez a folyamat a disszertáció megírását, annak elbírálását, majd a nyilvános eljárásban való megvédését jelenti.
A szervezett képzésen kívül lehetőség van doktori fokozat megszerzésére igen jelentős és elismert művészeti teljesítmény esetén egyéni felkészülői formában is.
A PTE Művészeti Doktori Iskola felé gyakoriak a habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelmek a hazai társintézmények oktatói/művészei és külföldi jelöltek részéről is.

Prof. Dr. Somody Péter festőművész, egyetemi tanár
A Művészeti Doktori Iskola vezetője

 

Doktori Titkárság:
Gothárd Péter, tudományos titkár
(72) 501-500 /22876

Fogadóidő:
hétfő-péntek 10-12 óra között

DLA Digitális Archívum