Ugrás a tartalomra

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERSZAK (4 szemeszter)

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERSZAK (4 SZEMESZTER)

  • hegedű szakirány
  • mélyhegedű szakirány
  • gordonka szakirány
  • zongora szakirány
  • gitár szakirány
  • fuvola szakirány


FŐTÁRGYVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Hegedű:
- két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
- egy Paganini-etűd
- 1 hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű:
- egy virtuóz etűd (Vieux, Lukács Pál, Hermann, Göring stb.)
- koncert - egy tétel (Hindemit, Walton, Vaughan-Williams, stb.)
- két tétel Bach szólóhegedűre komponált szonátái vagy partitái közül vagy Bach: Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr csellószvitjéből
- egy előadási darab

Gordonka
- 2 etűd Popper Hohe Schule des Violoncellspiels , Piatti Caprices, Servais Caprices, Dotzauer, Despai köteteiből választva.
- 2 tétel Johann Sebastian Bach szólószvitjeiből BWV 1007-1012
- 2 versenymű tétel (gyors és lassú) szabadon választott műből

Gitár:
- virtuóz etűd
- két vagy három tétel egy Bach-műből
- további két előadási darab az előzőektől eltérő stílusból

Zongora:
- egy prelúdium és fúga (Bach)
- egy bécsi klasszikus szonáta
- egy virtuóz jellegű etűd (Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rahmanyinov, Bartók, Stravinsky, Ligeti)
- egy romantikus mű
- egy XX. századi mű

Fuvola:
- két virtuóz etűd (1 Köhler és 1 Carg Elert)
- egy barokk szonáta (pl. Bach)
- egy romantikus darab (pl. Doppler: Magyar fantázia
- koncert: Mozart D-dúr fuvolaverseny

 

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont)
- A főtárgyvizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.