Ugrás a tartalomra

Képzőművészeti Intézet

 

A Festészet, a Szobrászat, a Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék és a Művészettörténet Tanszék munkáját összefogó Képzőművészeti Intézet lehetővé teszi hallgatóink széleskörű ismeretszerzését a művészet teljes területén. A Képzőművészeti Intézetben öt éves, egységes osztatlan mesterképzésben festőművész és szobrászművész képzés folyik. Az intézet munkatársai a képzőművészet területén szerteágazó alap- és alkalmazott kutatásokat végeznek. Oktatóink az elmúlt években több művészeti kutatás vezetői vagy közreműködői voltak. A festőművész és szobrászművész szakokon magas színvonalú vizuális művészeti oktatás valósul meg, melynek garanciája a több Munkácsy Mihály-díjjal rendelkező és nemzetközi hírű oktatókból álló tanári kar. Az oktatás kiemelkedő eredményei lemérhetők többek között Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon a Művészeti és Művészettudományi Szekción hallgatóink minden alkalommal több előkelő díjban részesülnek. Az intézetnek a Zsolnay Kulturális Negyedben található épületeiben lehetőség nyílik az európai szintű minőségi oktatás megvalósítására. A Szobrászat Tanszéken a hallgatók képzése a természetes fénnyel megvilágított műtermek mellett a különböző szakkurzusok oktatására alkalmas műhelyekben (fa, fém, bronz, kő) történik. Hasonlóképpen a Festészet Tanszék épületében a jó megvilágítású tetőtéri műtermek a fotó és a sokszorosító grafika kurzusok megtartására alkalmas jól felszerelt műhelyekkel egészülnek ki. Az oktatás mester- és műteremközpontú, amit szervesen kiegészít a szakok elméleti kurzusainak magas színvonalú, korszerű tudásanyaga. A műtermi munka során a hallgatók a legkülönbözőbb hagyományos és modern technikákat alkalmazva hozzák létre munkáikat. 2015 őszén indult az egy éves képzőművésztanár mesterképzés, amelynek célja a művész szakok keretében megszerzett szakképzettségre és ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű képzőművészeti oktatásban képesek tanári munkakör ellátására: felkészültek az egyetemes és a magyar vizuális kultúrának a képzőművészetek és a vizuális kommunikáció területén folyó közvetítői hivatásra, e területen az oktatás és nevelés feladataira. A Socrates/Erasmus, és most már az Erasmus+ ösztöndíjas diákcsereprogramok lehetőséget nyújtanak hallgatóinknak a képzés során szerzett szakmai felkészültségük nemzetközi összehasonlítására és ismereteik további bővítésére. További kibontakozási és bizonyítási lehetőség kínálkozik a kiemelkedő képességű hallgatók számára a hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétellel.

 
Jelentősnek számít az öt évvel ezelőtt indult pályázati lehetőség hallgatóink számára, akik között a Fundamenta Lakáskasza és az Amadeus Alapítvány közösen egy-egy festő és szobrász nagyalkotói, valamint több kisalkotói ösztöndíjat oszt ki évente. Colin Foster, a Művészeti Kar volt dékánja Tolvaly Ernő – Munkácsy Mihály-díjas festőművész, tanszékvezető egyetemi tanárunk – emlékére 2010-ben festészeti díjat alapított a kiemelkedően tehetséges festőművész hallgatók támogatására. A kar Hallgatói Önkormányzata és Képzőművészeti Intézete szintén csatlakozott egy-egy díjjal a kezdeményezéshez. 2010 óta minden évben a díjazott munkákból megrendezett kiállítással, a díjak ünnepélyes keretek között történő átadásával emlékeznek oktatók és hallgatók közösen az intézet egykori festő mesterére. Ezen kívül számos logó, plakát, meghívó tervezési pályázaton szerepeltek sikeresen hallgatóink. 2014 tavasza óta a Nádor Galéria a kar hivatalos kiállítóhelye, ahol számos egyéni, csoportos, valamint tematikus kiállításon mutatkoznak meg a hallgatóink. A Zsolnay Kulturális Negyedben található a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Re:public galériája, ami szintén gyakran ad otthont hallgatói tárlatoknak. A kar képzőművész és alkalmazott művész hallgatóinak hagyományos diploma-kiállítása évről évre méltó teret kap a Pécsi Galéria Zsolnay Negyedben található M21 kiállítótermében. A város és az ország más kiállítóhelyein is rendszeresen megtekinthetők a festő- és szobrászhallgatók munkái. Az intézet által szervezett nyári alkotótelepek lehetőséget nyújtanak a hallgatók számára, hogy az évközben elkezdett vagy a művésztelepen felmerült tematikát oktatói segítséggel kifejtsék alkotások formájában. A Képzőművészet Intézet évek óta minden tanévben megrendezi a „Szakmai hét” elnevezésű kurzussorozatot. A rendezvény időszaka alatt a tanterv szerinti oktatás szünetel és más gyakorlati és elméleti kurzusok megtartására, előadásokra kerül sor.
 
A festőművész és szobrászművész szakokon rendkívül magas színvonalú vizuális művészeti és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a nemzetközi hírű oktatókból álló tanári kar. Kimagasló oktatói tevékenységük eredményei lemérhetők többek között a hallgatók különböző művészeti versenyeken, például az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elért eredményeiből.
 
 
A Festészet és Szobrászat Tanszék oktatói, a Doktori Iskola hallgatói és meghívott művészek olyan gyakorlati kurzusokat, workshopokat hirdetnek meg, amelyek egy-egy képzőművészeti műfaj megismerését, vagy egy-egy technika ismeretének elmélyítését, esetleg egy konkrét témára alkotásokkal való reflektálást tűzi ki célpontként. A „Szakmai hét” mindig emlékezetes és a félév további részére nézve ösztönző és inspirációt adó kurzussorozat, mivel ezen a héten hallgatóink a külső, meghívott oktatók, művészek gondolkodási, esetleg alkotási módszerével ismerkedhetnek meg, valamint más művészet-megközelítési szempontokat is megtapasztalhatnak. A Képzőművészeti Intézet művészképzésének eredményei mindenekelőtt az intézményből a doktori képzésben résztvevő magas hallgatói létszámon mérhetőek le.
Mindkét szak keretein belül 2010 szeptemberétől egy festőművész és egy szobrászművész osztályon keresztény szakrális művészeti specializáció is indul. A szakok jelenlegi akkreditációja szerint a végzettek festőművész és szobrászművész diplomát kapnak. Ezen osztályok hallgatói amellett, hogy a magas szintű festészeti és szobrászati gyakorlati képzésben keresztény szakrális és liturgikus művészetre irányuló feladatokat is kapnak, a Pécsi Hittudományi Főiskolával való egyetemközi együttműködés keretében elméleti képzésben is részesülnek.
 
Az 1995 óta működő Doktori Iskola képzésében fokozatot szerzett doktoranduszok nagy számban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar graduális képzésein részt vett hallgatók közül kerülnek ki. Egykori hallgatóink az ország legkülönbözőbb pontjain lévő közoktatási intézményekben és a művészeti közéletben jelenlévő rendszeres és tartós munkájának sikerességén mutatkozik meg az oktatás és művészi képzés magas színvonala. Visszajelzéseink szerint növekedett azoknak a végzett hallgatóknak a száma, akik sikeresen elhelyezkedtek az egyetemi évek alatt megszerzett ismereteiknek köszönhetően, és akik művészeti kutatói adottságaikat, széles szakmai műveltségüket és gyakorlati tapasztalataikat jól tudják hasznosítani az életben.