Ugrás a tartalomra

Szakmai beszámoló a "PTE Művészeti Kar TDK műhelye és rendezvényei" című pályázatról

A Kötelezően megvalósított program kapcsán Intézetünkben a kiemelkedő képességű hallgatók TDK-munkáját elősegítő két felkészítő kurzust hirdettünk meg, külön a festő és a szobrász szakos hallgatóink számára. A festők óráit habil. Ernszt András DLA festőművész, a szobrászok óráit Horváth Csaba Árpád DLA szobrászművész vezették. A konzultációkon a Festészet és Szobrászat Tanszék művésztanárai is részt vettek. Mindkét kurzusra az őszi szemeszter folyamán került sor heti kétszer két óra időtartamban. Az alkalmak jelentős részén az egyéni kísérletekről, a művészi alkotómunkáról folytak konzultációk. A november eleji konzultációkon a lehetséges pályaműhöz kapcsolódó írásmű elkészítésének és prezentálásának az ismereteit is áttekintették, megismerték a résztvevők.

 

A XII. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferenciát 2022. november 22. és november 24. között, három napon át rendeztük meg intézményünkben. Az első nap a térbeli művészet szekciója zajlott le, melynek keretén belül tizenkét szobrász szakos hallgató mutatta be a pályamunkáját. November 23-án és 24-én a síkbeli művészet szekciójának keretén belül harminckét festő és két képzőművész-tanár szakos hallgató prezentálta egy-egy alkotását.
A konferencián részt vevő hallgatók egyenként mutatták be a pályaművüket, s előadásukat digitálisan elkészített prezentációval egészítették ki. Az Intézet oktatói a korábban megismert írásműre és a prezentációra vonatkozó kérdéseket tettek fel, melyekre a pályázóknak szakmai nyelvet használva kellett válaszolniuk.

 

Az „A” komponens, a kötelezően választott egyéb kiegészítő tevékenységek mindegyik programpontja (TDK-orientációs nap és négy képzőművészeti szakmai előadás) megvalósult.
2022. március 30-án nagy sikerrel tartottuk a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet TDK-orientációs napját. A program elején a résztvevőket habil. Ernszt András DLA, a Festészet Tanszék vezetője és Mészáros Gergely DLA, a Szobrászat Tanszék vezetője köszöntötte. A megnyitó beszédet Prof. Somody Péter, a Kari Tudományos Diákkör elnöke tartotta meg. Ezután tizenhét hallgató próbaprezentációja zajlott, mindegyik előadás után hallgatói-oktatói konzultációk következtek. A diskurzusban a hallgatók mellett részt vettek a Festészet és Szobrászat Tanszék oktatói.

 

Négy képzőművészeti szakmai előadást is szerveztünk külső művészeti szakemberek bevonásával, mely programok jelentősen segítették a hallgatóinkat a TDK-ra történő felkészülésben.
2022. 11. 29-én Csató József festőművész Áramütés ajándékba címmel, 2022. 12. 06-án Előd Ágnes szobrászművész Drónos szobrok címmel, 2023. 04. 25-én Szabó Ádám szobrászművész és 2023. május 9-én Baranyai Levente festőművész Aero Sapiens légitársaság címmel tartottak előadást a hallgatóink számára.
Mindannyian a művészeti szakterületükhöz kapcsolódó kutatásról, alkotói folyamatokról osztottak meg érdekes információkat. A prezentációk végén a hallgatóknak volt lehetősége a hallottak kapcsán kérdéseket feltenni, s az előadások után még saját alkotói munkáikról is tudtak konzultálni a meghívott szakemberekkel.


Pécs, 2023. 06. 10.

Ernszt András
szakmai vezető

 

Pályázati adatok  
Nemzeti Tehetség Program:      „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” program.
Pályázati kategória:      NTP-HHTDK-22
A pályázat címe: „A PTE Művészeti Kar TDK műhelye és rendezvényei 2022/23”
Elnyert támogatás összege: 2.220. 000,- Ft
A program befejezési dátuma:    2023. 06. 30.


Támogatók:

 

Fotódokumentáció a PTE Művészeti Kar TDK műhelye és rendezvényei című pályázatról

Áramütés ajándékba - Csató József festőművész előadása
2022. 11. 29., 18:00, E33 / 121. terem

PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet TDK-orientációs nap
2022. 03. 30. (szerda) 9:00, E33 / 121. terem

XII. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia
Térbeli művészet
2022. november 22. kedd 13.00, E74

XII. Kari Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia
Síkbeli művészet
2022. november 23. szerda 9.30, E33 / 110.
2022. november 24. csütörtök 9.30, E33 / 110.

Drónos szobrok - Előd Ágnes szobrászművész előadása
2022. 12. 06. 18:00, E33 / 121.

Szabó Ádám szobrászművész előadása
2023. 04. 25. 18:00, E33 / 121.

Aero Sapiens légitársaság - Baranyai Levente festőművész előadása
2023. május 9. 18:00. E33 / 121.