Ugrás a tartalomra

Szinapszis+ Mentorprogram pályázati kiírás 2023/2024

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) Tehetségtanácsa a 2023/2024-es tanévre pályázatot ír ki a Szinapszis+ Mentorprogramban (továbbiakban: Program) történő részvételre. A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Program adminisztratív ügyintézéséért a Hallgatói Szolgáltatási Központ (továbbiakban: HSZK) felel.

 

A pályázók köre:

A Programba mentoráltnak jelentkezhet minden olyan középiskolai tanuló, aki vállalja, hogy középiskolai tanulmányai mellett bekapcsolódik a Program munkájába, a hallgatómentorával összeállított szakmai munkaterv eseményein, valamint a PTE HSZK rendezvényein részt vesz, továbbá hallgatómentorával közös dokumentumban 7 hónapos tevékenységéről beszámol. A Programban 50 mentorált vehet részt.

A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagságát fenntartja. A Program munkanyelve magyar, emiatt nem magyar képzésben résztvevő hallgató jelentkezése esetén a magyar nyelvtudás igazolása szükséges és a pályázati dokumentációt magyar nyelven szükséges elkészíteni. A Programban 50 hallgatómentor vehet részt.

 

A pályázat benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok:

A pályázatokat a PTE kizárólag elektronikus úton fogadja az alábbi linkeken keresztül.

A pályázatokat elektronikusan 2023. május 30. (kedd) 10:00 óra és 2023. június 30. (péntek) 16:00 óra között lehetséges benyújtani.

Pályázati űrlap középiskolás mentoráltak számára: https://forms.office.com/e/QbWd8QmDRT

  • A mentorált diákok jelentkezéséhez kizárólag az űrlap kitöltése szükséges.
  • Az űrlap kitöltése mellett a 18 éven aluli jelentkezők esetében a „SZINAPSZIS+ Jelentkezési lap 18 év alatti.docx” kitöltése, aláírása és megküldése a tehetseg.hszk@pte.hu címre.

 

Pályázati űrlap egyetemi hallgatómentorok számára: https://forms.office.com/e/4tET1NdTX7

  • Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése az alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban megvalósított tevékenységek felsorolásával.
  • A mentorhallgatói pályázatok pontozása jelen pályázati kiírás mellékleteként elérhető pontozási szempontrendszer alapján történik.
  • A pályázati eljárás során a kiírást megelőző két szemeszterben elért szakmai tevékenységek vehetők figyelembe. 
  • Tanulmányi eredmények (az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeivel (korrigált kreditindex) lehet pályázni.)
  • A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások szkennelt verziója, amelyeket a pályázati űrlap kitöltése során szükséges csatolni. A dokumentumokat a pontozási szempontrendszer kategóriája alapján elszámolandó tevékenység szerint kérjük megnevezni (pl. nyelvvizsga bizonyítvány esetében: II_angol_C1.pdf)
  • Nyertes pályázat esetén, 2023. szeptemberében szükséges az aktív hallgatói jogviszony-igazolást felcsatolni a felületre.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 30., péntek 23 óra 59 perc

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatra történő jelentkezés előtt kérjük a teljes pályázati kiírás áttekintését.

A teljes pályázati kiírás elérhető a letölthető dokumentumok között.

Amennyiben a pályázati űrlap kitöltése során kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a HSZK munkatársaihoz a tehetseg.hszk@pte.hu címen.

Pályázat típusa: 
Pályázat határidő: