Ugrás a tartalomra

Public Art pályázat ferencvárosi közterekre 2024

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2024. év Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
A pályázat típusa: Nyílt
A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2025. április 1. és 2025. május 31. közé eső időszakban.
Pályázati keretösszeg: 10.000.000,- Ft
A pályázók köre: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény művészeti alkotásokra vonatkozó paragrafusai szerint szerzőnek minősülő alkotók vagy alkotó csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó.
A pályázat formai és tartalmi elemei: A pályázat nyelve: magyar
Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.
A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:
Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, publicart@ferencvaros.hu
Pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot egy nyomtatott és egy digitális példányban kell benyújtani 2024. szeptember 13. napján 12.00. óráig a pályázat kiírójához: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu - „Public Art Ferencváros 2024.” megjelöléssel.
A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.
A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:  A bizottsági jóváhagyó döntés tervezett határideje: 2024. november 30.
Részletes pályázati kiírás: https://www.ferencvaros.hu/palyazatok/2024-evi-public-art-palyazat/

Pályázat határidő: