Ugrás a tartalomra

Public Art pályázat ferencvárosi közterekre 2023

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

 

A pályázat tárgya:

A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2024. április 1. és 2024. május 31. közé eső időszakban.


A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.


A helyszíneket – az Önkormányzattal egyeztetve – szakmai zsűri jelölte ki.

Az érintett területekről az alábbi címeken túl a mellékletben található dokumentáció:

József Atilla – lakótelep – Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka

Madaras József tér

Ferenc tér – 2 helyszín

Kerekerdő Park

József Attila – lakótelep – Nagyjátszó

Markusovszky tér

Haller park


Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:

  • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
  • azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.


Pályázati keretösszeg: 10.000.000,- Ft

 

A pályázható összeg megvalósuló művenként 1.800.000,-Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti. Az esetleges munkavállalói közterhek azonban a felhasználási díjból kerülnek levonásra.


A pályázók köre: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény művészeti alkotásokra vonatkozó paragrafusai szerint szerzőnek minősülő alkotók vagy alkotó csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, illetve ugyanazt a pályázatot több helyszínnel is be lehet adni.


A pályázat formai és tartalmi elemei:

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.
Ha a mű részvételi alapú, a pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, amivel a munkájukat meg kívánják valósítani.


A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:


Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, e-mail cím:  publicart@ferencvaros.hu


Pályázat benyújtásának módja, határideje:


Az egy nyomtatott és egy digitális példányban egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak a publicart@ferencvaros.hu e-mail címre.

  • koncepció – részletes műleírás (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 leütés szóközzel; a digitális változat PDF-ben),
  • amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló PDF-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
  • költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális PDF-ben),
  • a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat PDF-ben),
  • elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat PDF-ben),
  • a papír alapon benyújtott dokumentumokat nyilatkozatokat (cégszerű) aláírással kell ellátni,
  • a pályázati kiíráshoz csatolt kitöltött nyilatkozat köztartozásról és a 2022. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról,
  • természetes személy esetén a pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozat a munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához.

 

A pályázatokat 2023. szeptember 15. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu

Részletes pályázati kiírás: https://www.ferencvaros.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-kerulet-kozterein-torteno-public-art-muvek-megvalositasara/

Mellékletek: https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2023/03/7.-szamu-melleklet.pdf

Pályázat határidő: