Ugrás a tartalomra

L’ORÉAL-UNESCO pályázati felhívás

A L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága idén huszonkettedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében.

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére sarkallja, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken. A program PhD vagy posztdoktori jelölteknek, valamit kutatást végző orvosoknak szól.

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere:
• Magyar állampolgárság, vagy
• külföldi állampolgárság esetén a pályázónak legalább 1 éve bizonyítottan magyar kutatásban kell részt venni, illetve magyarországi intézményben folytatni kutatási tevékenységet.
• A pályázaton a Magyar Köztársaság területén a felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, vagy bármely kutatóhálózat intézményében dolgozó az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt: 

  • természettudományok, élettudományok (lásd melléklet)
  • anyagtudományok (lásd melléklet)
  • formális tudományok (lásd melléklet)

A 2024. évi pályázat 3 szabadon felhasználható ösztöndíj-támogatást tartalmaz, a fent felsorolt három tudományágban. 40 év alatti (vagy 2024-ben 40. életévüket betöltő) nők pályázhatnak három, egyenként 2 500 000 Ft-os ösztöndíjra
A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár megnövelhető: gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több, mint 2 év).

A L’Oréal-UNESCO For Women in Science bármely országos vagy regionális programja által korábban már díjazott kutatónő nem pályázhat a díjra.
Az ösztöndíjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt. A zsűri elnöke Prof. Dr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjai: Prof. Dr. Hunyady László, a TTK Enzimológiai Intézet igazgatója; Prof. Dr. Perczel András, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék; Prof. Dr. Kamarás Katalin, kutató professzor, Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Prof. Dr. Pálfy Péter Pál kutató professzor, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.
Amennyiben a szakmai zsűri valamelyik tudományágban nem talál megfelelő színvonalú pályázatot, fenntartja a jogát, hogy abban a tudományágban nem adja ki a díjat, illetve másik tudományágban pályázónak ítéli oda.
A pályázók emailen kapnak értesítést pályázatuk eredményéről. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja.
A pályázatokat elektronikus formában, kizárólag a www.forwomeninscience.com platformon lehet benyújtani.

Határidők

  • Jelentkezési felület nyitása: 2024. április 29.
  • Pályázatok beérkezési határideje: 2024. június 3. 
  • Zsűri döntése: 2024. szeptember 1.
  • Eredményhirdetés/ díjátadó ceremónia: 2024. október

A pályázattal kapcsolatos kérdés esetén:
Kontakt: Sasvári Tünde
Telefon: +36 30 2125287
E-mail cím: tunde.sasvari@loreal.com

Forrás: https://univpecs.com/egyetemi_elet/loreal_unesco_palyazati_felhivas

Pályázat határidő: