Ugrás a tartalomra

Erasmus+ tanulmányi mobilitás program pályázat 2023/24/tavasz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félévében megvalósítandó Erasmus+ tanulmányi mobilitás programban való részvételre hallgatók részére

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja.

A külföldi tanulmányi mobilitás időtartama: min. 2 hónap – max. 4 hónap és 2 hét

A tanulmányi mobilitásnak meg kell valósulnia: 2024.06.30-ig.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen).
 • A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámot az adott kari Erasmus Szabályzat rögzíti, a Művészeti kar hallgatói számára minimum 6 ECTS kredit teljesítendő a partneregyetemen, amit itthon el is kell ismertetni.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

Ki nyújthat be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok első évében (egy lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Oktatói ajánlás

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj összege függ a mobilitási időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. 

 

Tanulmányi mobilitás

Magas megélhetési költségű célországok

240.000 forint / hó

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE),

Közepes megélhetési költségű célországok

216.000 forint / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

FORINT ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉS

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és egy utazási nap a tevékenységet követően.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók esetén 100.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

 

Utazási támogatás

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot (diáktársakkal, nem családdal/barátokkal) - választanak, egyszeri, 20.000 forint összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2023.10.17., 23:59. , a mobility online felületén: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

A 4. menüpontra kattintva érhető el az „Online pályázati felület”

 

A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad:

Seres Beáta

seres.beata@pte.hu

PTE MK, E/33 102-es iroda

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A teljes pályázati kiírás letölthető itt:

Pályázat határidő: