Ugrás a tartalomra

Erasmus+ rövidtávú doktori mobilitási program 2023-24

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ rövidtávú doktori mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményében. A mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén mobilitásban részt venni. A mobilitás célja kutatás, a disszertáció elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi mobilitást a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

A külföldi rövidtávú mobilitás lehetséges időtartama 5-30 nap

A külföldi mobilitás megvalósulásának ideje: 2024.03.01. - 2024.07.19.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 5-30 napot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • a külföldi mobilitással az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a küldő és fogadó fél a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató milyen feladatot, kutatómunkát fog végezni a külföldi egyetemen).
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen
 • konferenciarészvétel nem támogatható

 

A programban részt vevő országok:

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Egyesült Királyság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Ki nyújthat be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • PhD képzésben résztvevő hallgató,
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok első évében lehetséges (egy lezárt félévet követően);
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a PTE-n; a diploma nem szerezhető meg a mobilitási időszak befejezése előtt,
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Témavezetői ajánlás
 • Fogadólevél

 Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így, ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj mértéke:

A fizikai tevékenység időtartama

Ösztöndíj támogatás összege

a tevékenység 5-14. napjáig

28.000 forint/nap

a tevékenység 15.-30. napjáig 20.000 forint/nap

FORINT ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉS

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók 5-30 napos fizikai mobilitási tevékenység esetén 40.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

Utazási támogatás

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot (diáktársakkal, nem családdal/barátokkal) - választanak, egyszeri, 20.000 forint összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 2 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére. (utazási jegyek bemutatása kötelező)

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: folyamatos, kiutazást megelőző 1-1,5 hónappal, de legkésőbb: 2024.06.14-ig a mobility online felületén: https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak

A 4. menüpontra kattintva érhető el az „Online pályázati felület”

 

A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad:

Seres Beáta

seres.beata@pte.hu

PTE MK, E/33 102-es iroda

 

A pályázatok kari szintű elbírálását a PTE Művészeti Karának Külügyi Bizottsága végzi a beadott dokumentumok alapján.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázat határidő: