Ugrás a tartalomra

Erasmus+ oktatói mobilitás pályázat 2023

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanév I. szemeszterére Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre 2023. augusztus 28.- 2023. december 22. közötti időszakra.

 

A pályázat célja
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.
Kutatás és konferencián való részvétel ezen a pályázaton nem támogatható!

 

A pályázat tárgya
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2023/24-es tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál (8 hours), és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál  (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható). Az Egyesült Királyságba kizárólag 5 napra lehet pályázni, rövidebb időszakra nem.

 

Mire pályázhatnak az oktatók?
Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.
Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus+ programban:
•    aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
•    aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
•    akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot személyesen, a Művészeti Kar Nemzetközi irodáján (Seres Beáta, E33-as épület, 102.) kell benyújtani, legkésőbb 2023. május 18-ig.


A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbiakat:
1.    kitöltött, eredetiben aláírt pályázati űrlap;
2.    mindhárom fél által aláírt, pontos időtartamra szóló, a partneregyetem által jóváhagyott munkaterv (Staff mobility for teaching mobility agreement 2022)
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A benyújtott pályázatok elbírálása
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a kar Külügyi Bizottsága bírálja el.


A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.    Munkaterv – Erasmus+ nyomtatvány szerint. Fontos, hogy a „Duration (days) – excluding travel days” résznél az utazás napjait ne számolja bele, csak az oktatási napok dátumait. A szombat és a vasárnapi oktatást kérjük indokolni!
2.    A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél, egyetemen megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél, egyetemen utoljára köteles megjelenni. Az utazás tehát nem számítandó bele.
3.    Az elmúlt tanévben vagy a korábbi években ERASMUS+ támogatásban nem részesült oktatók pályázata előnyben részesül.
A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak. Bővebb információ: https://mobilitas.pte.hu/aktualis_palyazatok

 

Pályázat határidő: