Ugrás a tartalomra

Public Art pályázat ferencvárosi közterekre (2022)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2./ A pályázat típusa: Nyílt
3./ A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2023. április 1. és 2023. május 31. közé eső időszakban.

 

A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

 

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:
 

  • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
  • azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.


4./ Pályázati keretösszeg: 10.000.000,- Ft

 

A pályázatokat 2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.,

e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu
„Public Art Ferencváros 2022.” megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 

Részletes pályázati kiírás: https://www.ferencvaros.hu/palyazatok/public-art-palyazat-ferencvarosi-k...

 

Pályázat határidő: