Ugrás a tartalomra

A PTE MK Művészeti és Tudományos Bizottság és a Potenton Alapítvány művészeti és tudományos pályázata

A PTE MK Művészeti és Tudományos Bizottság és a Potenton Alapítvány Pályázati kiírása 2022. január és 2022. május 20. között megvalósuló művészeti és tudományos tevékenységre


A pályázat célja:

 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar oktatóinak és hallgatóinak művészeti és tudományos tevékenységének elősegítése, támogatása.

A pályázók köre:

 

A pályázatban a Művészeti Kar kinevezett oktatói, kutatói, valamint aktív jogviszonnyal rendelkező, osztatlan tanári-, alap-, vagy mesterképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, doktoranduszok vehetnek részt.

Pályázati kategóriák:

 

1. Műalkotások létrehozása

  • műalkotás, zenemű, tudományos mű létrehozása vagy abban való közreműködés, az alkotások létrehozásának járulékos költségei, (pl. anyag, eszköz, olvasójegy, kölcsönzési díj, engedélyek költsége) alkotói díj

2. Rendezvények megvalósítása szervezőként

  • kiállítás, hangverseny, tudományos vonatkozású esemény, alkotótelep, nyári tábor stb. szervezési költségei

3. Részvétel rendezvényeken közreműködőként

  • kiállításon, hangversenyen, tudományos vonatkozású eseményen, versenyen, mesterkurzuson, alkotótelepen, nyári táboron

4. Tagdíj támogatás

  • hazai és nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíjának támogatása

5. Egyéb

  • mely a Kar alaptevékenységével, oktatással, kutatással, művészeti teljesítményével összhangban van


A pályázaton elnyerhető támogatás összege:
20.000-80.000 Ft

A pályázat benyújtásához csatolandó dokumentumok:

0. A kitöltött és aláírt pályázati űrlap
1. A pályázati munkaterv részletes leírása 1.500-3.000 karakterben, aminek tartalmaznia kell a pályázat célját, eszközeit, partnereit, helyszíneit, időbeosztását, időtervét, a várható eredményeket, a disszemináció eszközeit, stb.
2. Részletes költségvetés, mely tartalmazza a dologi és személyi kifizetések részletes felosztását
3. Szakmai önéletrajz (elért eredmények, díjak, közéleti tevékenységek, stb.)
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat elszámolása:

1. Szakmai beszámoló: 1.500-3.000 karakterben PDF formátumban
2. Pénzügyi beszámoló: A pályázatban beadott részletes költségvetésnek megfelelő tételek számláinak a másolata PDF formátumban, kivéve az alkotói díjat

A szakmai és a pénzügyi beszámolót a pályázó a teljesítést követő 30 napon belül köteles benyújtani a kelemen.zsanett@pte.hu email címre.

A pályázat finanszírozása:

A pályázat utófinanszírozott, az elnyert pályázati összeg kifizetésére a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően kerül sor. Indokolt, esetben kérhető előfinanszírozás is, de ezt már a pályázati dokumentációban kell jelezni indoklással.

Diákok esetében a pályázatban előnyt élveznek azok, akiknek magas tanulmányi eredményük van, OTDK vagy más versenyen, megmérettetésen kiemelkedő eredményt értek el, e-mellett közéleti tevékenységet folytatnak a karon.

A pályázatot elektronikusan, PDF formátumban kell beadni a kelemen.zsanett@pte.hu e-mail címre. A PDF fájlnak nincsenek méretbeli korlátai. A pályázati űrlap letölthető innen.


A beadási határidő: 2022. Február 15. 24:00 óra

A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek és azok bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

A Pályázatokat a Művészeti és Tudományos Bizottság bírálja el.
A pályázatban a Művészeti és Tudományos Bizottság tagjai nem vehetnek részt.


Művészeti Kar
Művészeti és Tudományos Bizottság

 

MELLÉKLET:

Pályázati űrlap: (doc)

Részletes pályázati kiírás: (pdf)

Pályázat határidő: