Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás Oktatásfejlesztési Ötletversenyre / Call for applications for Educational Innovation Contest

A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett a világszínvonalú oktatás fenntartása és annak továbbfejlesztése iránt. A modern kor egyetemi képzése nem képzelhető el a legújabb technikai és
módszertani újítások nélkül. Az egyetemen jelenleg is számos elkötelezett szakértő dolgozik a képzés fejlesztésén. E cél további támogatására Oktatásfejlesztési pályázatot hirdetünk, annak
érdekében hogy még több tehetséges oktató, kutató kolléga, adminisztratív munkatárs és hallgató is részt vehessen az oktatás fejlesztésében.

 

Pályázók köre:
A pályázatra a Pécsi Tudományegyetem hallgatói, oktatói, kutatói és adminisztratív munkatársai jelentkezhetnek. A jelentkezés módja: egyénileg vagy csapatban, de különösen támogatott a vegyes
teamek (oktatók és hallgatók együtt) indulása is.

 

A pályázat célja:
A pályázat célja olyan technikai vagy módszertani újítások kidolgozása, melyeknek megvalósításával a pályázó fejleszteni, megújítani, illetve eredményesebbé kívánja tenni az egyetemi képzést. A Pécsi Tudományegyetem a megvalósításban segítséget nyújt.

 

A pályázatok elbírálása:
A pályázat elbírálása két körben zajlik.
Az első körben („ötlet fázis”) a pályázóknak (csapat esetén a vezetőnek) röviden be kell mutatnia az elképzelt innovációt, illetve az újítás várható pozitív eredményeit, hatásait.
A zsűri által legjobbnak ítélt ötletek jutnak be a második körbe („pályázati fázis”). Ebben a fázisban a pályázóknak/csapatoknak részletes tervet kell készíteniük a koncepcióról (szakmai terv), az
oktatásba való integrációról, a megvalósítás ütemezéséről, valamint a szükséges anyagi és humán erőforrásokról.

 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázó személynek vagy csapatnak az egyes karok weboldaláról letölthető pályázati űrlapot kell letöltenie, kitöltenie majd az otletverseny@aok.pte.hu email címre elektronikus
formában visszaküldenie legkésőbb 2020.09.21-ig.

 

A pályázat ütemezése:
• 2020. 09.22 – 2020. 10.06.: A benyújtott pályázatok elbírálása
• 2020.10.07: Az I. Kör eredményhirdetésé, a második körbe jutottak kiértesítése.
• 2020. 10.08 – 2020.10.29 : A II. Kör pályázati anyagainak befogadása.
• 2020. 10.30. – 2020.11.13: A II. Kör pályázatainak elbírálása.
• 2020.11.16: A II. Kör eredményhirdetése.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy bármilyen technikai vagy egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal az Ötletverseny stábjához az otletverseny@aok.pte.hu email címen keresztül!

Pályázati űrlap: (pdf)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Leadership, faculty and staff of the University of Pécs, are dedicated to maintain the high standards of education and foster innovation. The training at modern universities cannot be done without the aid of cutting edge technology and the latest methodical achievements. At the University of Pécs, highly motivated professionals are working on the integration of technology into the curriculum and on the implementation of the latest educational methods. In this spirit it is our pleasure to announce the Educational Innovation Contest. The aim of the contest is to provide opportunity and support for all enthusiastic students, faculty members and staff members to participate in the hard work of improving our education at the University of Pécs.

 

Who is eligible?
All enrolled students, faculty members and staff members of the University of Pécs may submit applications. Applications are accepted both from individuals and from teams. Students, faculty
members and staff members may form teams together. This form of application is encouraged.

 

Aim of the contest:
The aim of the contest is development and implementation of a technological or methodological innovation(s) which may improve and innovate the education. The University of Pécs will provide
aid (financial and human resources) in the implementation of the best ideas.

 

Evaluation:
The evaluation takes place in two phases. In the First Phase („idea phase”) participants are asked to give a brief description of the planned innovation and the expected beneficial effects on the
education. The best applications of the first phase will be called in to the Second Phase („application phase”). In this phase participants are asked to provide a detailed plane of the concept with
particular stress on the curricular integration, the timetable of the implementation and the required human and material
resources.

 

Handing in the application
Applicants are required to download and fill out the application form, from the website of the corresponding faculty website. The completed forms must be submitted by email to
otletverseny@aok.pte.hu, no later than September 21, 2020.

 

Time table:
• 2020. 09.22 – 2020. 10.06.: Evaluation of the submitted application (Phase One)
• 2020.10.07: Announcement of results of First Phase.
• 2020. 10.08 – 2020.10.29 : Submission of applications of the Second Phase.
• 2020. 10.30. – 2020.11.13: Evaluation of the submitted applications (Phase Two).
• 2020.11.16: Announcement of results.

 

In case of any kind of technical or other questions or comments please contact the coordinators of the
Contest via email at otletverseny@aok.pte.hu

Application form: (pdf)

Pályázat határidő: