Ugrás a tartalomra

MK zeneszerzői pályázat oratórikus mű megalkotására

A PTE Művészeti Kar nyílt zeneszerzői pályázatot hirdet oratórikus mű megalkotására.


1. Pályázók köre
A pályázat nyitott minden zeneszerző számára, nemzetiségi és életkori megkötés nélkül.
A pályázaton a kiíró intézmény dolgozói nem vehetnek részt!

 

2. Pályázat leírása
Új oratorikus mű komponálása az 1912-ben alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-as Pécsre költözésének 100. évfordulója alkalmából. A pályamű szövegét Weöres Sándor: „A teljesség felé” című művéből kell megválasztani. https://docplayer.hu/26719683-Weores-sandor-a-teljesseg-fele.html
A pályaműnek szimfonikus zenekarra, négyszólamú vegyeskarra és szólistá(k)ra kell készülnie (rövidebb divisi szakaszok megengedettek).
A pályamű nem tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg vagy zaj).
Pályamű időtartama: 15-20 perc
A pályázáshoz elegendő egy min. 5 perc hosszúságú részlet benyújtása, akár zongorakivonatos formában is.
A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév a Pályázó nevét, aláírását nem tartalmazhatja, illetve bármilyen más módon a Pályázó személyére utalni nem lehet. Amennyiben a  beadott anyagon a Pályázó kilétére utaló jelzés szerepel, a pályamű nem vehet részt a pályázaton!


3. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok és mellékletek

  • A szerző személyét igazoló dokumentum
  • Kotta (PDF formátum) (min. 5 perces műrészlet)
  • Legfeljebb egy oldal leírás a tervezett műről (pontos apparátus, tematika, koncepció)
  • MIDI felvétel (MP3 formátum, opcionális)
  • Eredetiségnyilatkozat, mely szerint a pályamű a szerző saját alkotása, és az korábban sem részleteiben, sem egészében nem  került bemutatva. A pályázó továbbá nyilatkozik arról, hogy a bemutató joga a PTE Művészeti Karát illeti, és tudomásul veszi, hogy a pályaműhöz megadott szöveg(részlet)et csak és kizárólag a nyertes pályaműhöz használhatja fel nyilvánosan.
  • Nyilatkozat, mely szerint díjazás esetén a nyertes pályázó az eredményhirdetést követő 6 hónapon belül a teljes mű partitúráját, szólamanyagait, valamint zongorakivonatos változatát a PTE Művészeti Kar részére átadja. A díjazott mű előadásához és annak felvételéhez a bemutató koncerten hozzájárul, a fellépő zenekart, énekkart, szólistákat elfogadja, kérés esetén instrukciókkal látja el. A díjazott a mű kiadásához hozzájárul, a kiadáshoz szükséges szerzői kötelezettségeinek eleget tesz.
  • A pályázatot kérjük az urban.katalin@uqa.pte.hu és a  rabine.eszter@pte.hu email címre beküldeni.

 

4. A pályázat időbeli ütemezése
A pályázat meghirdetése: 2022. február 1.
A pályázati anyagok beérkezési határideje:

2022. május 31. 24.00 CET
Eredményhirdetés: 2022. július 1.
Ősbemutató koncert tervezett ideje, helyszíne: 2023. október 14., Pécs, Kodály Központ, PTE Kórusa és zenekara

 
5. A zsűrizés menete
A zsűri tagjai:
Prof. Dr. Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy
Kocsár Balázs Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes művész
Prof. Dr. Vas Bence gitárművész, művészeti és tudományos dékánhelyettes
Dr. Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, egyházzenész, zenelmélet-tanár, intézetigazgató
Dr. Balatoni Sándor karnagy, orgonaművész, zeneszerző, intézetigazgató helyettes
Dr. Futó Balázs zeneszerző, az Editio Musica Budapest főszerkesztője
A pályázati anyagokat a pályázati koordinátor ellenőrzi, a beérkezett dokumentumokat belső azonosítószámmal látja el, és a zsűri számára előkészíti.
A pályázaton a pályaműveket a zsűri anonim módon bírálja el. A zsűritagok a belső azonosítószámmal ellátott pályaműveket kapják meg bírálatra.
A zsűri a pályaművek díjazásáról zárt ülésen dönt. A Pályázók a zsűri döntését követően e-mailben kapnak tájékoztatást.
A pályázat eredményét a art.pte.hu weboldalon hozzuk nyilvánosságra.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő számú vagy színvonalú mű hiányában a díjat nem osztja ki.

 
6. Díjazás
A zsűri döntése alapján 1 pályamű kaphat díjazást, az alábbiak alapján:
1. Díj: bruttó 1.500.000 Ft + bemutató a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-as Pécsre költözésének 100. évfordulója alkalmából a Kodály Központban.

7. A pályázó kötelezettségei
A Pályázó köteles a díjazott pályamű kottáján, minden információs anyagon, valamint nyilatkozataiban, amelyben a díjazott mű a későbbiekben szerepel, az alábbiakat feltüntetni vagy megemlíteni: „A PTE Művészeti Kar Zeneszerzői pályázatának díjazott műve, mely a Múltból a jövő felé... program keretében valósult meg.”.”
A pályázatot érvénytelennek tekintjük, amennyiben a Pályázó vagy a zenemű nem tesz eleget a pályázati kritériumoknak, a megadott határidőn túl érkezik be, valamint a benyújtott dokumentációban a Pályázó kilétére utaló jelzés szerepel.
A pályázatból egyoldalúan kizárható a Pályázó, amennyiben bármilyen módon befolyásolja vagy megkísérli befolyásolni a pályázat menetét, és a pályaművek anonim elbírálásának folyamatát.
Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok, illetve rossz minőségű hangfájlok elfogadására nincs lehetőség.
A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség.
Nevezési díj nincs.

 

A beadással kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: rabine.eszter@pte.hu

Részletes pályázati kiírás: (pdf)

Pályázat határidő: