Ugrás a tartalomra

Magyar Formatervezési Díj 2021

 

Pályázati felhívás 2021. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

 

A nyilvános pályázatot az innovációs és technológiai miniszter a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célka a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

 

Pályázati kategóriák

 

Termék

Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.

 

Vizuális kommunikáció

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média és design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.

 

Terv

Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.

 

Diák

Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BAm BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van. A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatható szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza.

 

Az adatlapot önálló PDF-ként mentve, külön e-mailben csatolva kérjük beadni. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

 

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely - három évnél nem régebbi és - más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásáról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia). Érvénytelen a pályázat, amennyiben: - a pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy - hiányos a mellékelt dokumentáció, vagy - határidőn túl érkezik be. A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok

 

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag a diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet. Az adatlapot önálló PDF-ként mentve, külön e-mailben csatolva kérjük beadni.

 

A pályázat beadási határideje: 2021. április 30. 24:00

Legkésőbb ezen időpontig kell a pályázati anyagot és az adatlapot tartalmazó két e-mailnek beérkeznie. A fennálló járványhelyzetben a pályázatot elegendő elektronikusan beküldeni az alábbi e-mail címre: mfd@hipo.gov.hu A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája 1438 Budapes, Pf. 415. Részletes pályázati kíírás és adatlap: (pdf)
Pályázat határidő: