Ugrás a tartalomra

Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram 2021-22

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram célja a pedagógusutánpótlás biztosítása, a pedagógusjelöltek anyagi támogatása egyetemi tanulmányaik ideje alatt, valamint álláshelyek biztosítása a diplomaszerzésüket követően.
Az Ösztöndíjprogram kiemelt célja a hiányszakokat, szakpárokat választó tanárjelöltek, valamint a gyógypedagógusok és tanítók számának a növelése.
A Klebelsberg Központ ezért differenciált ösztöndíjjal támogatja az osztatlan tanárképzésre, illetve a gyógypedagógia és a tanító alapszakokra felvett pedagógusjelölteket. Az ösztöndíj összege az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján személyenként és szemeszterenként minimum 125.000 Ft és maximum 375000 Ft lehet; az ösztöndíjas jogviszony második félévétől kezdve az ösztöndíj összegét a pedagógusjelölt előző félévi tanulmányi eredménye alapján felülvizsgálják.  


A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra 2021. november 8-ig lehet elektronikusan és papíralapon pályázni.

A pályázat elektronikus benyújtásához a KRÉTA felülete áll rendelkezésre: http://osztondij.e-kreta.hu.

További részletek (postacím, szerződésminta stb.) itt és a Klebelsberg Központ honlapján is megtalálhatók: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij.


A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az oklevél megszerzését követő 6 (hat) hónapon belül a végzettségének, és szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményében, valamely tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben, vagy az Ösztöndíjas által megkeresett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és bevett egyházi felsőoktatási intézmény vagy bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.


Letölthető anyagok:


A 2021/2022. tanévi pályázatok benyújtására az alábbi felületen van lehetőség: osztondij.e-kreta.hu

Pályázat határidő: