Ugrás a tartalomra

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2020/21

Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, idén pedig a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatókra is kiterjesztésre került.
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus­utánpótlás biztosítása.


Az Ösztöndíjprogramban való részvételre azok a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgatók jogosultak, akik a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést, gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytatnak,
  • és vállalják, hogy oklevelük megszerzését követő fél éven belül a végzettségüknek és szakképzettségüknek megfelelő pedagógus jogviszonyt létesítenek, illetve tartanak fenn a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) által felajánlott, valamely Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézményben.


A Kormány döntése alapján a 2020/2021. tanévtől már a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatók is pályázhatnak az ösztöndíj programra.
Az ösztöndíjak összege differenciált: 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő összegben kerül megállapításra.
Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható, ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya nem szünetel. Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét Klebelsberg Ösztöndíj Bizottság minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért tanulmányi eredménye figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0,- Ft, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő közötti összegben történik.
Az oklevelet szerzett ösztöndíjasok részére a Központ a pályázat benyújtásakor az ösztöndíjas által megjelölt három megyéből, valamely Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményében ajánl fel pedagógus állást.


A 2020/2021. tanévi pályázati időszak 2020. október l-én indult, a pályázatok benyújtására 2020. október 22-ig van lehetőség.
Az Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanévre vonatkozó Működési szabályzata és pályázati kiírása a www.kk.gov.hu oldalon érhető el.
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani.
A pályázatok elektronikus benyújtására az alábbi felületen van lehetőség: osztondij.e-kreta.hu
A pályázatok értékelése és elbírálása 2020 novemberében történik meg. A pályázatokkal kapcsolatos döntésről a Központ a döntés meghozatalát követő 10 napon belül elektronikus levélben - az eredményektől függetlenül - minden pályázónak értesítést küld.

Részletesí kiírás: (pdf)

Pályázat határidő: