Ugrás a tartalomra

A Ferencvárosi Önkormányzat Public Art pályázata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő ’Public Art’  művek megvalósítására.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
A pályázat típusa: nyílt
A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken ’Public Art’ művek megvalósítása Ferencváros területén a 2021. április 1. és 2021. május 31. közé eső időszakban.
Pályázati keretösszeg: nettó 13.500.000,- Ft
 
A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A ’Public Art’ művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:
név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, e-mail cím: ignath.kitti@ferencvaros.hu

Pályázat benyújtásának módja, határideje:

Az egy nyomtatott és egy digitális példányban (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

  • koncepció – részletes műleírás (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 leütés szóközzel; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben),
  • amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
  • költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben),
  • a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben),
  • elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben) és
  • név, aláírás (csak a nyomtatott példányon).

 
A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.
Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.
A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából a szakmai zsűri vizsgálja meg és a megvalósításra alkalmas pályaműveket kiválasztja.


A pályázatokat 2020. október 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:
cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.,

e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu, „Public Art Ferencváros 2020.” megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.Részletes pályázati kiírás: https://www.ferencvaros.hu/palyazatok/nyilt-public-art-palyazat-ferencvarosi-kozterekre/

Pályázat határidő: