Ugrás a tartalomra

Erasmus+ oktatói mobilitási program 2021-22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot ír ki 2021/2022 tanév I. szemeszterére Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre a 2021. augusztus 23. - 2022. január 31. közötti időszakra


A pályázat célja

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!


A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2021/2022-es tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható).Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.


Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

• aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);

• aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;

• akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a Művészeti Kar Nemzetközi Irodáján (E33/102-es iroda) kell benyújtani, legkésőbb 2021. július 12 -ig.

Részletes pályázati kiírás: (doc)

Pályázat határidő: