Ugrás a tartalomra

Erasmus+ hallgatói mobilitási pótpályázat 2020-21. tavasz

A PTE Művészeti Kara pótpályázatot hirdet HALLGATÓK részére a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Lehetővé tenni oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázat nyertes hallgatói lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni, azaz, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, illetve a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 

Az Erasmus+ Program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 3-5 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a kiutazás félévére itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámról a kari Erasmus Szabályzat a következőképpen rendelkezik: „Egy félévben a partnerintézményben megszerzendő kreditek értéke minimum 6, maximum 30 ECTS.”
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.

 

Pályázati feltételek:

A PTE MK KI, DMI, ZMI és DLA hallgatója adhatja be jelentkezését, aki

 • beiratkozott nappali tagozatos, vagy DLA-s hallgató, államilag finanszírozott, vagy önköltséges hallgató
 • az ERASMUS mobilitás ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézménynél aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (nappali, doktori) és diplomáját a mobilitás befejezése előtt nem szerzi meg
 • kiutazáskor két sikeresen lezárt félévvel rendelkezik (DLA-sok esetében ez nem feltétel)
 • rendelkezik a külföldi tanulmányai során alkalmazott idegen nyelv olyan szintű ismeretével, mely lehetővé teszi, hogy tanulmányait sikerre vigye
 • jó tanulmányi eredményekkel és nyelvtudással rendelkezik
 • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 

Beadási határidő: 2020.10.20.

 

A pályázatokat az outgoing.pte.hu online felületen lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a PTE MK nemzetközi koordinátoránál:

 

Seres Beáta

seres.beata@pte.hu

PTE MK, E/33 102-es iroda

 

Kérjük, hogy a világjárványra való tekintettel a pályázati folyamat egésze során (pályázat benyújtásától a nyertes pályázat megvalósításának végéig) kísérjék fokozott figyelemmel a Pécsi Tudományegyetemen és a fogadó egyetemen/szervezetben, valamint a Magyarországon és a célországban érvényes utazási szabályokat, utasításokat és ajánlásokat. Az Erasmus+ mobilitással kapcsolatos aktuális hírek követéséhez javasoljuk a Tempus Közalapítvány híreinek figyelemmel kísérését, egyebek közt az alábbi linken: https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere. Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazás megszervezése és lebonyolítása teljes egészében a nyertes pályázó feladata és felelőssége.

 

Dr. habil. Lengyel Péter

dékán, PTE Művészeti Kar

Pályázat határidő: