Ugrás a tartalomra

Dura László-díj pályázati hirdetmény 2021

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2021-et.

 

A pályázaton való részvétel feltételei

 

1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

  • alapképzés
  • mesterképzés
  • osztatlan 5 éves képzés
  • szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített a 2. pont szerinti témák valamelyikében.

 

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az alábbi témák valamelyikével: munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, a munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás. Érintsen valamilyen időszerű problémakört.

Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

 

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

 

4. A pályázatra a 2021. január 1-jétől 2022. február 18-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

 

5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

 

6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan a Dura-Conexio Kft-hez kell benyújtani az info@dura.hu címen, Dura László-díj tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell

  • a diplomamunkát,
  • a diploma másolatát,
  • a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
  • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
  • pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

 

A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja. Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az „összesítő lapot” is.
A jelentkezés határideje: 2022. február 22.

 

A jelentkezési lapok és az intézményi nyilatkozat itt tölthető le:

Jelentkezési lap
Application form (English)
Jelentkezési lap intézményes
Oktatási intézmény nyilatkozat

 

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.
A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik. A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelenhetnek a
www.eszt.hu honlap e célra létrehozott rovatában.

 

Beadási határidő: 2022. február 22.

https://www.eszt.hu/rolunk/palyazati-hirdetmeny/701-dura-laszlo-dij-paly...

Pályázat határidő: