Ugrás a tartalomra

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021

A pályázat határideje: 2021. április 1., csütörtök éjfél


A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2021. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. társfinanszírozásában, a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt. szervezési lebonyolítói és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.


1) Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját márkájuk megalapozását.
Az ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációjához.

 

2) Az ösztöndíj időtartama
6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak: 2021. május–október. Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben.

 

3) Az ösztöndíj összege
Az ösztöndíjak keretösszege bruttó 9.000.000 forint, mely a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöndíj minimumösszege bruttó 900.000 forint, amelynek kifizetése banki átutalással, a finanszírozó által meghatározott fizetési ütemezés szerint történik. Az ösztöndíjast megillető fenti ösztöndíj összegéből a vonatkozó jogszabályok szerinti levonásokkal csökkentett (nettó) összeg kerül kifizetésre.

 

4) Pályázati kategóriák
· önálló tervezői projekt;
· önálló designelméleti, -kutatási projekt;
· önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;
· együttműködő cégek feladatkiírására (pályázati felhívás melléklete) benyújtott projekt.

 

5) Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel.
Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (BA, BSc, MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik. Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA-képzés, állami művészeti ösztöndíj stb.) részesül.

Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére, továbbfejlesztésére, aminek feltétele újabb pályázat benyújtása és elbírálása. A pályázat nyelve: magyar.

 

6) A pályázat benyújtásának követelményei
A pályázat tartalmi követelményei:
· a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
· részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv (5-10 oldal);
· szakmai önéletrajz (max. 2 oldal);
· portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
· a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás, illetve honosítás.
Más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba foglalt program lehatárolása egyértelmű kell hogy legyen.


A pályázat formai követelményei:
a felsorolt dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában egyaránt be kell nyújtani, a 8) pontban megadottak szerint.

 

7) Értékelési szempontok
A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
· a program újszerűsége, hazai és nemzetközi relevanciája;
· a program szakmai és pénzügyi megvalósíthatósága, versenyképessége;
· a program várható eredménye, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége;
· a program valós problémafelvetésen alapul, arra komplex megoldást kínál a fenntarthatóságot szem előtt tartva;
· a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
· a formai követelmények betartása.

 

8) A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva, a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, 10 MB-nál kisebb méretű PDF-fájl formájában, a járványhelyzet okán csak elektronikusan szükséges benyújtani az alábbi e-mail címen: moholyosztondij@hipo.gov.hu

A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kezeli.

További információ: mfti@hipo.gov.hu

 
Részletes pályázati kiírás (pdf)
Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

FB: https://www.facebook.com/moholyosztondij/.

Pályázat határidő: