Ugrás a tartalomra

Ének-zene művésztanár – kóruskarnagy-művésztanár (12 szemeszter)

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga
3. Gyakorlati vizsga

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Írásbeli vizsga
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után.
(pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése (dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

3. Gyakorlati vizsga

Írásbeli vizsga (max. 60 pont – (szolfézs + zeneelmélet szigorlat jegye) x 6
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után. (pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga (szolfézs és zeneelmélet – max. 30 pont)
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése(dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

Kórusvezénylés (max. 50 pont)
Thomas Morley: Though Philomela lost her love
Robert Jones: Farewell, dear love
F. Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59.No. 4)
Kodály Zoltán: Zöld erdőben
Bartók Béla: Ne menj el

A felvételizőknek kotta nélkül szükséges ismerni és vezényelni a műveket, amelyek zongorán szólalnak meg.

Zongora (max. 20 pont)
Egy J.S. Bach mű a két, vagy háromszólamú invenciókból.
Egy klasszikus szonáta egy tétele.
Egy romantikus mű, vagy Bartók darab.

Ének (max. 20 pont)
Két, eltérő stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal, vagy népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
Zongora kísérőt biztosít az egyetem, saját kísérő is lehetséges.

Népzene (max. 20 pont)
25 magyar népdal stílusos előadása és szakszerű elemzése.
A népdalokat felírva és kottáinak 2-2 példányával együtt kell leadni.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Pályaalkalmassági vizsga: alkalmas/ nem alkalmas
Az elméleti-zenei alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.