Ugrás a tartalomra

Zeneművész-tanár mesterszak

Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
2 félév
Felvételi irányszám
15 fő
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Zenei Elméleti és Kórus Tanszék végzi az iskolai ún. ének-zene tanárképzés szakmai irányítását, de lefedi a hangszeres képzés szolfézs–zeneelmélet (analízis, zeneszerzési gyakorlatok, ellenpont stb.) oktatását is. Az ének-zene tanárképzés folyamatos működése biztosított volt osztott és osztatlan formában is. A zeneismeret osztott és osztatlan (ének-zenével párosítva) képzése rendkívüli lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel <;szeretnék kiegészíteni. Mindez illeszkedik a Zeneművészeti Intézetben folyó művészképzés szempontjaihozKépzés célja:

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban az adott hangszer művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően szakmai tárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 400.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 2 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles zeneművész-tanár

Képzési jellemzők:

A képzés során a hallgatók felkészülnek a tanári pályára, a pedagógiai, pszichológia és módszertani ismeretek mellett gyakorlatban is megismerik és elsajátítják a zenetanári pályához szükséges kompetenciákat.Főbb témakörök:

Ember- és gyermekismeret, Fejlődéslélektan, Tanári mesterség, Szociál- és zeneszociológia, Zeneközvetítés és zenepadagógia, Szakmódszertan, Kommunikációs tréningSzakirányok, specializációk:
 • hegedűművész-tanár
 • mélyhegedűművész-tanár
 • gordonkaművész-tanár
 • gitárművész-tanár
 • fuvolaművész-tanár
 • énekművész-tanár
 • zongoraművész-tanár
 • kóruskarnagyművész-tanár.


Felvételi irányszám: 15 fő

Felvételi követelmények: Művészmester szakos diploma, szakmai és motivációs beszélgetés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Ponthatárok

M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gitárművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gitárművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]]    99
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]]    98
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [kóruskarnagyművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [mélyhegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [mélyhegedűművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-tanár]]]    89
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-tanár]]]    n.i.
M    N    A    tanári [2 félév [zeneművésztanár [énekművész-tanár]]]    n.i.
M    N    K    tanári [2 félév [zeneművésztanár [énekművész-tanár]]]    n.i.
 

Szakirányok:
fuvola-, gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, énekművész-tanár, kóruskarnagy-művésztanár

A felvételi vizsga:
Szakmai és motivációs elbeszélgetés

A vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

Pontszámítás:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont),
- a szakmai és motivációs beszélgetésen max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (esélyegyenlőség vagy 2. nyelvvizsga vagy 3. nyelvvizsga vagy kiemelt szakmai eredmény)

Az oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a 2006. február 1. előtt szerzett felsőfokú oklevelet vagy mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz.
A 2006. február 1. utáni szerzett oklevelek minősítése a Felsőoktatási Információs Rendszerből kerülnek beemelésre.Elhelyezkedési területek:

alap- és középfokú művészetoktatási intézmények, felnőttoktatásKapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72 / 501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu